Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

FÖRETAG OCH ARBETE I TURKIET

FÖRETAG OCH ARBETE I TURKIET

Efter att ha köpt en fastighet i Turkiet är ett av de bästa sätten att smälta in att söka jobb eller starta eget företag i Turkiet.

Rätten att etablera ett företag eller att arbeta i ett företag garanteras av konstitutionen och lagarna i Turkiet, detta har alla rätt till

  • Du måste skaffa dokument som är nödvändiga för att starta ett företag
  • Du måste skaffa arbetstillstånd för att kunna arbeta.

Anställning av barn under 15 år är strängt förbjudet i Turkiet.

Anställning av barn mellan 15 och 18 år är föremål för vissa restriktioner.

Brott mot sådana rättigheter är föremål för allvarliga sanktioner. 

Starta ett företag i Turkiet

Med sin snabbt växande framgångsrika ekonomi är Turkiet ett av de länder som drar till sig uppmärksamhet från investerare över hela världen.

Det är en ung (mer än 30 miljoner människor) och dynamisk befolkning, välkvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft, utvecklad infrastruktur för transport-, telekommunikations- och energiindustrin och dess centrala läge placerar Turkiet bland de ledande ekonomierna i världen.

Turkiet får mer än 12 miljarder dollar i direktinvesteringar och har mer än 50 000 företag som drivs av utlänningar.

Du kan också investera i Turkiet med liknande villkor och rättigheter som turkiska medborgare. Du kan investera i som bidrag till ett befintligt företag i Turkiet eller starta eget företag.

Dessutom, om du bevisar att du har gjort en total investering på minst 500 000 USD i Turkiet till ministeriet för industri och teknik, kommer du att ha rätt att ansöka om turkiskt medborgarskap

Rätt till arbete och ansökan om arbetstillstånd

Som utlänning måste du skaffa ett arbetstillstånd för att lagligt kunna arbeta i Turkiet.

Arbetstillstånd utfärdas av ministeriet för familje, arbetsmarknad och socialtjänst.

Viktig information om arbetstillstånd

  • Efter att ha skrivit på ett anställningsavtal med din arbetsgivare kan du ansöka om arbetstillstånd.
  • Avgifter för ansökan måste betalas av arbetsgivaren, och arbetsgivaren ska inte begära eller tvinga dig att betala dessa avgifter.
  • När du ansöker om förnyelse av ditt arbetstillstånd kan du arbeta på samma arbetsplats och på samma jobb i 45 dagar efter att ditt senaste arbetstillstånd löpte ut.
  • Arbetsgivare till utlänningar utan arbetstillstånd åläggs administrativa böter för varje utlänning som arbetar.
  • Arbetsgivare och arbetstagare har båda vissa rättigheter och skyldigheter i näringslivet. En anställd utlänning med arbetstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som en turkisk medborgare.

Om du arbetar utan arbetstillstånd;

Du kan åläggas administrativa böter och du kommer inte att ha rätt till rättigheterna och skyddsåtgärder som lagen tillhandahåller för anställda.

Jämför annonser

Jämför