Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

Lagfart i Turkiet (Tapu)​

Lagfart i Turkiet (Tapu)

Lagfart i Turkiet (Tapu)

Lagfart definieras som en handling som reglerar rätten till en aktuell fastighet och styrker äganderätten till fastigheten för den person som anges i handlingen.

Detta dokument ger allmän information om fastigheten;

 • Ägare av fastigheten (privata, aktieägare). Fastigheten kan ägas av mer än en person.
 • Var den är belägen (stad, provins, tomtbeteckning),
 • Vilken typ av fastighet det är (Mark, servitut, bostadsrätt)
 • Storlek på fastigheten (markstorlek, andel servitut)
 • Fastighetens värde (officiellt värde i turkiska lira)

I Turkiet är det endast generaldirektoratet för fastighetsregistrering (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-TKGM)https://www.tkgm.gov.tr/en behöriga att reglera och registrera lagfarter och dess arkiv

Precis som alla människor i Turkiet har du rätt till arv. Män och kvinnor har lika arvsrätt. I vårt land är arvtagarnas rättigheter skyddade på de fastigheter som utlänningar köper

Med ökande intressen för att köpa och investera i en fastighet i Turkiet började investerare och fastighetsköpare undra över innebörden av “Tapu”. “Tapu” som skrivet på turkiska hänvisar till “lagfart” på svenska.

Fler frågor om lagfarten.

 • Tapu – vad betyder det på svenska?
 • Hur definieras lagfart i Turkiet?
 • Vilka typer av lagfart finns det i Turkiet?
 • Vad innebär fastighetsservitutsägande?
 • Vilken färg ska fastighetsservitutet (bostadsrätt) ha i lagfarten?
 • Vad betyder lagfart på markäganderätten?
 • Vilken färg ska land-ägarbrevet ha?
 • Kan fler än en fysisk person registreras i samma lagfart?
 • Var och hur kommer fastighetsköpare eller investerare att föra register över sina namn?
 • Hur är det med förfarandena för registrering?
 • Vilka dokument behövs för registrering av fastigheter?
 • Hur mycket är kostnaden för lagfartstransaktioner i Turkiet?
Typer av lagfart i Turkiet

I Turkiet finns det flera olika typer av fastigheter. Enligt fastigheten används två huvudtyper av lagfart mycket flitigt; dessa är landägarbrev som är blått och servitutsägarbrev som är rött

Bostadsrätt och servitut lagfart i Turkiet (röd färg)

Tomter placerade enligt fastställda lokala stadsplaner är strukturerade med befintliga stadsplaner. Till exempel, om det är tillåtet som villor eller lägenheter etc. kommer den minsta byggstorleken att bestämmas av lokala kommuner. Arkitekturplaner är uppbyggda av fristående sektioner och varje fristående sektion innebär servitut

 • Lägenhetens läge i detalj
 • Tomtens eller markens matrikelnummer
 • Värdet på fastigheten i turkiska lira
 • Typ/skede: servitut eller bostadsrätt
 • Tomtens totala storlek
 • Byggnadens tomt kvm andel
 • Fastighetens byggnadsnummer
 • Byggnadens våningsnummer
 • Namn på fastighetsägarna
 • Fastighetsägarnas andelar
 
Tomter och jordbruksmarker Lagfart (blå färg)

Tomter och jordbruksmarker är markerade med blåfärgad lagfart. Dessa fastigheter är registrerade som tomma tomter. Det finns olika typer av fastigheter som mark och tomter. Fastigheten kommer att följa lagar och förordningar beroende på lokalisering av fastighet som ska placeras i stadsplaner, jordbruks- eller andra statliga planområden och enligt dessa funktioner

 • Markens läge i detalj
 • Tomtens eller markens matrikelnummer
 • Värdet på fastigheten i turkiska lira
 • Fastighetstyp: mark, jordbruksmark, tomt mm.
 • Total storlek på marken, tomten mm.
 • Namn på fastighetsägarna
 • Fastighetsägarnas andelar
 • Registerinformation
Hur fungerar proceduren för registrering?

Fastighetsägaren eller auktoriserad företrädare för ägaren kan besöka fastighetsregistreringskontoret med nödvändiga handlingar och kan ansöka om lagfart.

Dessutom kan utlänningar boka tid från Alo 181-centret eller online med hjälp av e-bokningstjänster och WEBTAPU

Din fastighetsmäklare i Alanya kan hjälpa dig att ansöka till fastighetsregistret.

 • I Turkiet äger fastighetsregistreringen endast rum vid fastighetsregistrets kontor.
 • Förfaranden som utförs i fastighetsregistret tas emot via informations- och ansökningsenheterna på kontoren och dessa enheter tillhandahåller nödvändig information.
 • Uppmärksamhet bör inte ges till obehöriga personer som lovar att påskynda förfarandena inför fastighetsregistrets kontor.
 • Från ansökan tills transaktionens slut ska personen eller auktoriserad representant för transaktionen meddelas via SMS via det deklarerade telefonnumret.
Vilka dokument behövs för registrering av fastigheten?
 • Lagfartskopia av fastigheten
 • Om direkt personligen; identitetshandling eller pass
 • Om genom representanter; genom en fullmakt utfärdad hos en notarie med apostillestämpel.
 • Skatte-ID-nummer i Turkiet
 • Fastighetsvärderingsrapport
 • Formulär för identitetsförklaring
 • ”Fastighetsaktuella marknadsvärde” utfärdat av aktuell kommun
 • DAB-dokument, som är kvitto på valutaväxling i Turkisk bank
 • Obligatorisk jordbävningsförsäkring för byggnader
 • Ett foto på säljaren och två foton på köparen
 • Om förfarandet sker med hjälp av en utomlands utfärdad fullmakt är fullmakten i original eller bestyrkt kopia tillsammans med översättningen obligatorisk.
 • Svuren tolk om det finns någon som inte talar turkiska

Fastighetsvärderingsrapporten av SPK

Värderingsrapport krävs både för att skydda den utländska investeraren så att utlänningarna, som köper fastigheter i Turkiet, vet det faktiska värdet av de fastigheter som de köper, och för att skapa en värdekarta för fastigheter vid Generaldirektoratet för fastighetsregister och kadastro.

Vad är kostnaden för lagfartstransaktioner i Turkiet?

När lagfartsavgifterna beräknas i Turkiet är det ingen skillnad mellan turkiska eller utländska medborgare.

I Turkiet definieras värdet av lagfartsavgifterna av faktiska lagar och förordningar: 20 promille från köparen och 20 promille från säljaren av fastigheten.

Till exempel,  Om köpare eller säljare sålt eller köpt en bostad för 100.000 TL:

 • Som köpare måste du betala 20 promille av detta värde, vilket är lika med 2 000 TL,
 • Som säljare måste du betala 20 promille av detta värde, vilket är lika med 2 000 TL,

Den totala kostnaden för lagfartsavgiften kommer att vara 4 000 TL av säljaren och köparen tillsammans

Dessutom ska säljare och köpare betala cirkulerande kapital till fastighetsverket för varje försäljning. Mängden cirkulerande kapital bestäms i början av varje år.

För mer detaljerad information, kontakta oss

Fastighetsregistret i Turkiet

Fastighetsregistret i Turkiet är den turkiska statens register som hålls under inspektion, övervakning och strikt ansvar. Den turkiska republikens stat är ansvarig för alla förluster som härrör från fastighetsregistret enligt artikel 1007 i den turkiska civillagen. Det finns ingen skillnad mellan turkiska medborgare och utlänningar när det gäller processerna för fastighetsregistrering och matrikelförfaranden.

I vårt land sker fastighetsregistrering som försäljning, beviljande, överlåtelse genom arv och inteckning endast genom fastighetsregisterdirektoraten. I Turkiet kan fastighetsägandet överföras i fastighetsregistret och registreras genom en officiell handling som ska undertecknas.

Det är också möjligt att teckna ett “avtal om löfte om försäljning” hos en notarie. Ett “avtal om försäljningslöfte” undertecknat hos notarien eller något avtal som utfärdats utanför kommer dock endast att utgöra ett preliminärt avtal som endast innebär försäljning av fastigheten. Att registrera fastighetsägande genom ett “avtal om löfte om försäljning” är omöjligt.

För begäran om fastighetsregistrering kan säljare och köpare eller deras representanter med en fullmakt från en notarie ansöka till fastighetsregisterdirektoratet i det distrikt där fastigheten är belägen.

Det är också möjligt att ansöka till alla fastighetsregisterdirektorat i Turkiet eller fastighetsregistret och fastighetsregistreringskontoren utomlands.

Jämför annonser

Jämför