Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

FÖRETAGSPROFIL

Ideal Estates företagsprofil

Ideal Estates företagsprofil erbjuder en komplett portfölj av fastighetstjänster inklusive uthyrning och försäljning av bostäder i Alanya och kommersiella fastigheter, Investeringsköp, projektförsäljning och marknadsföring samt fastighetsrådgivning ingår i Ideal Estates företagsprofil

Vi är en lokal mäklarfirma i Alanya som specialiserat oss inom områdena fastighetsvärdering, projektledning, fastighetskonsult-investering och investeringsanalys.

Viktigast av allt gör vi också utförliga forskningsstudier och värderingsundersökningar på begäran. Dessutom informerar vi enskilda köpare och företag om tillväxtstrategierna i Turkiet och Antalya/Alanya-regionen.

I allmänhet ger vi kunder råd om lokala investeringsmöjligheter i fastigheter. Vi täcker alla viktiga regioner i Turkiet.

Företagets värderingar

Vi genomför forskningsstudier och värderingsundersökningar på begäran och dessutom informerar vi kunder och företag om tillväxtstrategierna i Turkiet och Alanya och vi ger också råd om lokala fastighetsinvesteringsmöjligheter och nya marknader.

Lång erfarenhet

Med 20 års erfarenhet av Turkiets fastighetsmarknad i Alanya bygger våra kundrelationer och företagsprofil på förtroende och engagemang för vår verksamhet och vi har byggt upp ett utmärkt rykte genom åren för att alla våra tjänster erbjuds av professionell och kvalificerad personal som inom alla områden är delar av vår verksamhet och företagsprofil.

Våra viktigaste principer;

‘’Vi försöker alltid göra det bästa möjliga för våra kunder. Vårt engagemang för våra kunders intressen är vår främsta princip.”

 • Att behandla oss själva och vår verksamhet på ett ärligt, etiskt och pålitligt sätt.
 • Att inge tillit och dela med oss av våra erfarenheter
 • Svara på dynamiska marknadsförändringar.
 • Att tillhandahålla exceptionell kundservice.
 • Arbeta för “win-win” -lösningar.
 • Tillhandahålla ekonomisk förvaltning.
 • Växa med innovation och kreativitet

Vision & Mission

Ideal Estates huvudvision är att tillhandahålla överlägsen service inom fastighetsbranchen med djupgående kunskaper på marknaden och etiska metoder.

Att skapa ett varumärke inom fastighetssektorn i Alanya och att göra Ideal Estates till första valet för varje fastighetssökare

 • Att erkännas som en tillförlitlig källa till marknadsinformation och rådgivning samt vara ledande inom sökandet av bostad i Alanya.
 • Inom fastighetssektorn, att vara ledande mäklare i Alanya och Turkiet; samtidigt som vi behåller vår ursprungliga servicenivå baserad på kärnan integritet och partnerskap.
 • Att leverera enastående resultat till våra kunder.
 • Att vidta alla typer av försiktighetsåtgärder för våra kunders integritet.

Ideal Estates huvuduppdrag är att hjälpa utländska köpare att på ett säkert och problemfritt sätt förverkla drömmen om ett nytt liv med ett boende i Alanya.

 • Att vara det mest framgångsrika fastighetsföretaget i Alanya, Turkiet
 • Att bilda ett team av proffs som är stolta över sitt arbete och alltid strävar efter att våra kunder är nöjda med de slutliga resultaten.
 • Presentera och sälja fastigheter i Alanya på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med högsta servicenivå,
 • Att vara en pionjär inom fastighetsbranchen genom att erbjuda tjänster utöver kundens förväntningar.
 • Att tillhandahålla enastående fastighetstjänster till lokala och multinationella kunder genom professionell rådgivning dygnet runt.
 • Tillhandahålla exceptionell kundservice och sinnesro i varje transaktion.
 • Att skapa livslånga relationer med våra kunder och intressenter.

Kärnvärdena i vårt företag:

Integritet:

Vårt motto är att värna om integritet.

Vi anpassar oss till de högsta standarderna för etiskt beteende och öppenhet i alla aspekter av vår verksamhet för att skapa ett företag som våra kunder och intressenter kan lita på.

Vi försöker alltid göra rätt för våra kunder, vårt samhälle och vårt yrke

Hörnstenarna i vår praxis; Etik, rättvisa, ärlighet, integritet.

Professionalism:

Det är vår plikt att uppnå de högsta professionella standarder som fastställs i lokala och internationella regler för yrkesetik och tillsynsorgan.

Vårt engagemang för professionell kompetens säkerställer att våra kunder får den högsta kvaliteten på tjänsten. Vi strävar efter att säkerställa ett felfritt utförande och leverans av våra produkter och tjänster.

Vi strävar efter att vara framstående i våra tjänster och de resultat vi uppnår för våra kunder. Därför investerar vi i personal med relevanta akademiska och yrkeskvalifikationer, kunskap och erfarenhet inom alla områden av den service vi erbjuder.

Vi uppnår högsta kvalitet på tjänsten genom att locka, utveckla och behålla de bästa yrkesverksamma och investera i den senaste utvecklingen.

Lagarbete:

Vår teamwork-kultur gör det möjligt för oss att kombinera kvaliteten och kompetensen hos vår professionella personal för att tillhandahålla optimala tjänster och lösningar till våra kunder.

Att samla de bästa idéerna och råd från våra yrkesverksamma för att ge de mest värdefulla lösningarna på de förfrågningar eller problem som våra kunder tar upp på ett robust och effektivt sätt.

Vår framgång och leverans av kvalitetsprogram och tjänster beror till stor del på vårt partnerskap med alla våra interna och externa intressenter.

Innovation:

Vi trivs med kreativitet och uppfinningsrikedom. I dagens snabba tekniska miljö är innovativa idéer, koncept och processer avgörande för ett företags fortsatta framgång och tillväxt.

Vi är en dynamisk organisation. Vi tillämpar innovativa lösningar för våra kunders behov.

Denna kultur av förbättringar gör att vårt team kan hitta lösningar av hög kvalitet för alla bostadsbehov.

Kompetens:

I allmänhet förväntar sig kunderna en kompetensnivå över genomsnittet.

Kompetens är inte något som vi som sparkar in när det behövs, det är helt enkelt något som ska upprätthållas hela tiden. Det hjälper till att definiera vem du är som person och hur du betjänar kunder.

Kompetens är en kombination av vad du har lärt dig i formella utbildningsprogram och det kunnande du har utvecklat genom erfarenheten av att betjäna kunder.

Problemlösning

Kompetenserna som används inom IDEAL är: ”Kritiskt tänkande och problemlösning; muntlig och skriftlig kommunikation; lagarbete och samarbete; ledarskap; professionalism och arbetsmoral ””. Det är dessa kärnkompetenser som identifierar de nyckelvärden och styrkor som delas av alla anställda i vårt företag – oavsett vilket jobb de utför. Våra värderingar definierar de saker vi tror är viktiga, meningsfulla och korrekta.

Grundläggande kompetenser
 • Försäljning och marknadsföring av fastigheter i Turkiet
 • Avtal och hyresavtal
 • Kundservice
 • Kundanalys
 • Marknadsundersökning
 • Förhandling och medling

Jämför annonser

Jämför