Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

SJUKVÅRD I TURKIET

SJUKVÅRD I TURKIET

Sjukvården i Turkiet är mycket omfattande och heltäckande. Om du har en privat sjukvårdsförsäkring eller allmän sjukvårdsförsäkring kan du dra nytta av sjukvården beroende på din försäkrings täckning. Du måste betala för sjukvården om du inte är försäkrad. Det turkiska sjukvårdssystemet involverar akutsjukvård, såväl som primära, sekundära och tertiära vårdcentraler.

Akutsjukvård

Akutsjukvård omfattar hälsotjänster som tillhandahålls vid olycka, skada eller plötsliga problem .

Ambulansservice: Du kan få medicinsk hjälp genom att ringa 112 i nödfall. När du ringer 112 måste du lämna uppgifter som plats och orsak till akuten samt antal patienter eller skadade. 112-myndigheter kan begära ytterligare information för att kunna erbjuda dig ordentliga hälsotjänster, och det är avgörande att ge korrekt information

Sjukhusens akutsjukvård: Akutmottagningar på sjukhus tillhandahåller vård 24 timmar om dygnet. Du bör endast använda dessa tjänster i nödfall. Första medicinsk intervention och mottagningstjänster ges på akutmottagningar

Primärsjukvård

Primärvård finns på familjehälsocentraler och frivilliga vårdcentraler. Dessa centra tillhandahåller ambulerande diagnostik, behandling och immuniseringstjänster, bekämpar infektionssjukdomar och epidemier, gynekologiska och reproduktiva hälsotjänster, spädbarns-, barn- och ungdomsvård i allmänhet.

Sekundära hälsoinrättningar

Sekundära hälsoinrättningar är statliga sjukhus som inte är universitets- och forskningssjukhus; filialsjukhus, mun- och tandvårdscentraler, privata sjukhus och vårdcentraler.

Tertiära hälsoinrättningar

Tertiära hälsoinrättningar är universitets- och forskningssjukhus; filialsjukhus och universitetssjukhus knutna till hälsoministeriet

Förutom akutsjukvård tillhandahålls dessa hälsoinrättningar:

 • ambulatoriska diagnos- och behandlingstjänster
 • slutenvårdstjänster
 • kirurgiska operationer
 • psykiatriska tjänster
 • mun- och tandvårdstjänster.

Du kan få en tid från offentliga sjukhus genom att ringa 182 eller genom att besöka; www.hastanerandevu.gov.tr. Att boka en tid minskar din väntetid på sjukhus och ökar kvaliteten på vården du får.Universitetssjukhus och privata sjukhus ingår inte i tidsbokningssystemet.

Sjukförsäkringssystem

Det rekommenderas att ha en sjukförsäkring för att kunna använda sig av sjukvårdssystemet under din vistelse i Turkiet. Om du har en privat sjukförsäkring kan du få vård beroende på täckningen av din försäkring. Olika försäkringsbolag erbjuder privata sjukförsäkringar med olika försäkringar och priser. Det rekommenderas att konsultera försäkringsbolaget och göra en detaljerad marknadsundersökning för att välja den bästa försäkringen utifrån dina behov. Allmän sjukförsäkring tillhandahålls av Provincial Directorates of Social Security, vilket innebär att de tillhandahålls av en offentlig myndighet. För allmän sjukförsäkring krävs 1 års bosättning. Ändå kan utländska medborgare som studerar i Turkiet få en försäkring på begäran inom tre månader från deras första registrering, oavsett kravet på ett års bosättning. Du kan ansöka till Provincial Directorates of Social Security med dokumenten nedan för att starta allmän sjukförsäkring:

 • Uppehållstillståndsdokument 
 • Originalhandlingen eller en kopia av brevet som anger socialförsäkringsstatus för ansökan om sjukförsäkring, som kan erhållas från socialförsäkringsorganisationen eller arbetsattachékontoret i det aktuella främmande landet.
 • Åtagandeformulär (begäran).
Omfattningen av den allmänna sjukförsäkringen

När du väl ingår i det allmänna sjukförsäkringssystemet kan du, din make och dina barn som är under 18 år använda hälso- och sjukvård. Dessutom dina barn under 20 år som går på gymnasiet eller motsvarande skola eller lärlingsutbildning och yrkesutbildning i företag; barn under 25 år, som går i högre utbildning och ogifta, eller som är funktionshindrade och inte gifta; och även din mamma och pappa som är beroende av dig för uppehälle kan också dra nytta av hälso- och sjukvård.

General Allmän sjukförsäkring upphör vid:

 • Utgånget uppehållstillstånd
 • försäkrad anställning i annat land
 • inkludering i annan täckning av allmän sjukförsäkring
 • dödsfall eller försvinnande

Försäkringar för dem som är utomlands och har allmän försäkring i hemlandet, är inte giltiga i Turkiet.

Vissa försäkringar omfattas dock av ömsesidiga socialförsäkringsavtal som tecknats med 28 länder och som kan gälla i Turkiet

För ytterligare information besök SGKs hemsida

Turkiskt sjukhussystem beskrivs ovan i allmänna termer. Dessutom kan utlänningar i olika status använda hälso- och sjukvård under olika förutsättningar. Fråga Ideal Estates för mer information om skillnaderna i dessa situationer.

Apotek och köpa medicin

Om din läkare anser att du behöver medicin kan han skriva ut ett recept åt dig. Du kan få dina mediciner från ett apotek. Det finns vissa apotek som har nattöppet mellan 19:00 till 09:00. Adress- och telefonuppgifterna till ditt lokala nattöppna apotek visas i fönstret på andra apotek och publiceras i lokaltidningar och på internet.

Om du har en privat sjukförsäkring betalar du först för läkare och medicinkostnader och sedan återbetalas dina utgifter när du presenterar fakturorna och recepten till försäkringsbolaget.

Jämför annonser

Jämför