Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

TURKISKT MEDBORGARSKAP

TURKISKT MEDBORGARSKAP

Förvärv av turkiskt medborgarskap regleras på två sätt:

Vid födseln eller vid senare förvärv. Turkiet har inte antagit rätten att förvärva medborgarskap baserat på födelseort. Så att vara född i Turkiet ger därför ingen rättighet vad gäller medborgarskap.

Förvärv av medborgarskap vid födseln

Medborgarskap vid födseln bygger på släktskap och en person blir turkisk medborgare vid födseln endast om en av hans/hennes föräldrar är turkisk medborgare. Barn till en turkisk mamma eller pappa är automatiskt turkisk medborgare. Vuxna personer vars mor och/eller far är turkisk medborgare men som inte är folkbokförda förrän vid 18 års ålder. Dessa kan registreras som turkiska medborgare om det vid en undersökning beslutas av ministeriet att de har turkiskt medborgarskap

Senare förvärv

Om du uppfyller de specificerade kraven i turkiskt medborgarskapslag så kan du förvärva turkiskt medborgarskap efter beslut av myndigheten. Att uppfylla de angivna kraven ger dock ingen absolut rätt till medborgarskap.

  • Du kan ansöka om turkiskt medborgarskap om du har levt i Turkiet 5 år. Då utan avbrott och ytterligare villkor som goda kunskaper i turkiska, god moral och att inte få diagnosen en sjukdom som kan utgöra en fara för den allmänna hälsan eftersträvas dock också.
  • Om du har varit gift med en turkisk medborgare i minst 3 år och ditt äktenskap fortsätter kan du ansöka om medborgarskap. Om din maka/ make avlider efter din ansökan eftersträvas inte längre kravet på enhet i familjen
  • Utlänningar som bekräftats ha investerat ett fast kapital på minst 500 000 USD av industri- och teknikministeriet,
  • Utlänningar som bekräftats ha satt in minst 500 000 USD eller motsvarande till turkiska lira i en bank som verkar i Turkiet av Banking Regulation and Supervision Agency förutsatt att den kommer att sparas på kontot i tre år,
  • Utlänningar som har bekräftats av Capital Markets Board att de har köpt andelar i fastighetsinvesteringsfonder eller andelar i riskkapitalinvesteringsfonder värda minst 500 000 USD och att de innehaft det i tre år,
  • Utlänningar som har bekräftats av finansministeriet att ha köpt statliga låneinstrument värda minst 500 000 USD under förutsättning att de har dem i tre år, kan ansökas om exceptionellt turkiskt medborgarskap.
  • Utlänningar som av familje-, arbets- och socialministeriet bekräftats ha skapat sysselsättning för minst 50 personer,
  • Utlänningar som av miljö- och urbaniseringsministeriet bekräftats ha köpt fastigheter värda minst 400 000 USD eller lovat att köpa en fastighet med våningsägande eller våningsservitut motsvarande minst 400 000 USD eller samma belopp motsvarande turkiska lira med ett köpekontrakt som är certifierat av notarius publicus och en anteckning om vägran att sälja under tre år läggs till registret i lagfartsregistret,
För ytterligare information om ansökan om turkiskt medborgarskap och hur du ansöker kan du besöka www.nvi.gov. tr eller ringa till 199.

Turkiskt medborgarskap genom fastighetsköp

Med ändringen som gjorts i bestämmelserna om genomförandet av turkiskt medborgarskapslag så kan utlänningar nu få turkiskt medborgarskap på exceptionella sätt genom att köpa fastigheter värda minst 400 000 USD eller motsvarande utländsk valuta eller i turkiska lira från och med datumet 18.09.2018, under förutsättning att fastighetsregistret antecknar en anteckning om att fastigheten inte kommer att säljas på 3 år.

(För fastigheterna) köpta mellan 12.01.2017 och 18.09.2018, måste fastigheten vara värd minst 1 000 000 USD)

Från och med 2018-12-07 är det också möjligt att för ett kontrakt utfärdat av en notarie för att förvärva turkiskt medborgarskap inklusive löftet om att sälja en fastighet med bostadsrätt eller byggtjänst värd minst 400 000 USD eller motsvarande i utländsk valuta eller i turkisk lira deponerad kontant tillsammans med åtagandet om att ingen överföring eller annullering under 3 år, antecknas i fastighetsregistret.

Vid köp av fastighet(er) värda USD 400 000 och ett åtagande att inte sälja på 3 år, eller i händelse av ett avtal, som utfärdas inför notarius publicus inklusive löftet att sälja en fastighet tillsammans med åtagandet av ingen överföring och avbokning under 3 år, sedan kommer ett “behörighetsbevis” att utfärdas av General Directorate of Land Registry and Cadastre som ett dokument att lita på för begäran om turkiskt medborgarskap

Efter att ha erhållit behörighetsbeviset ansöker utlänningar först om uppehållstillstånd hos Provincial Directorate of Migration Management och ansöker sedan om medborgarskap hos Provincial Directorate of Civil Registration and Citizenship Affairs.

För mer information vänligen kontakta er fastighetsmäklare eller en jurist.

Jämför annonser

Jämför