Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

KÖPGUIDE

UPPEHÅLLSTILLSTÅND I TURKIET

UPPEHÅLLSTILLSTÅND I TURKIET

Det är obligatoriskt för utlänningar att få uppehållstillstånd om dom ska stanna längre än den tid som medger visum eller undantag från det eller 90 dagar. Det finns olika typer av uppehållstillstånd beroende på syftet med vistelsen

De olika typerna av uppehållstillstånd:

 • Kortvarigt uppehållstillstånd
 • Familjeuppehållstillstånd
 • Studentuppehållstillstånd
 • Långtidsuppehållstillstånd
 • Humanitärt uppehållstillstånd

För detaljerad information om typerna av uppehållstillstånd kan du kontakta oss eller så kan du besöka www.goc.gov.tr,

Du kan ansöka om uppehållstillstånd personligen eller genom ett juridiskt ombud.

Ansökningsprocess

I din första ansökan om uppehållstillstånd eller ansökan om byte av uppehållstillstånd utfärdas en ansökan om uppehållstillstånd som innehåller dina legitimationsuppgifter, datum för ansökan om uppehållstillstånd och dina tidsbeställningsuppgifter. Detta dokument ger dig tillstånd att stanna i Turkiet tills din ansökan om uppehållstillstånd är klar. Rättigheterna som ges i detta dokument kommer dock att upphöra automatiskt när du lämnar Turkiet.

När din ansökan om uppehållstillstånd är klar utfärdar Provinsdirektoratet för migrationsförvaltning en ansökan om uppehållstillstånd åt dig. Du kan stanna utanför Turkiet i upp till 15 dagar med detta dokument och kvittot som visar att du betalat ansökningsavgiften.

 Ansökningar om uppehållstillstånd avslutas efter en intervju och en bedömningsperiod. Beslut om uppehållstillstånd ges för varje utlänning separat. Som huvudregel handläggs en ansökan inom 90 dagar. Den sökande kommer att meddelas om utvärderingen tar längre tid än 90 dagar.

Om din ansökan om uppehållstillstånd beviljas, får man en uppehållstillståndshandling/uppehållskort som innehåller dina personuppgifter, ett utlänningsnummer som börjar med 99, och din bosättningsprovins postad till adressen   som du angav under din ansökan. Därför måste du se till att dina uppgifter är korrekt och fullständig under din ansökan  

Nödvändiga dokument för ansökningar om uppehållstillstånd

Särskilt utländska fastighetsköpare begär att ansöka om långsiktigt bostadstillstånd i Turkiet. Att få uppehållstillstånd är lättare än väntat i Turkiet.

 • Ansökningsformulär för uppehållstillstånd
 • Kopia av pass
 • Fyra (4) biometriska fotografier
 • Kopia av det tidigare uppehållstillståndet om så finnes
 • Original e-signerat / signerat och stämplat / förseglat dokument som visar att man inte har fått socialbidrag under de senaste tre åren
 • Original e-signerat/signerat och stämplat/förseglat dokument som anger tillräckliga och regelbundna ekonomiska medel under vistelsen
 • Brottsregister (det kan erhållas både från det egna landets myndigheter och turkiska rättsliga myndigheter.)
 • Handling/kvitto som visar att uppehållsavgiften är betald
 • Giltig sjukförsäkring
 • Dokument som visar att det är registrerat i adressregistreringssystemet
 • Dokument som anger platsen för placeringen; Om du bor i ditt eget hus, en fotokopia av lagfarten, om inte ett hyreskontrakt från ägaren av lägenheten

Jämför annonser

Jämför