Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

TJÄNSTER

SERVICEAVGIFTER

Avgifter för fastighetsservice:

Officiella avgifter för försäljningsprovisioner:

Avgifter för försäljningsprovision bestäms utifrån fastighetsförsäljningspris.

Från säljare:% 2 + moms% 18, från köpare:% 2 + moms% 18

Priserna som inkluderar försäljningsprovisioner

Om försäljningsprovisioner, kampanjer och andra kostnader ingår i våra försäljningspriser kommer vi inte att begära en extra betalning från våra kunder.

Så det blir lätt för dig att jämföra med andra alternativ.

Priser utan försäljningsprovision:

Vi tar inte försäljningsprovisioner från vår egen fastighet.

Provision vid försäljning av din fastighet :

Vi begär från säljaren% 2 + moms% 18 från försäljningspriset.

Långsiktiga hyresavgifter:

Serviceavgiften motsvarar 10% av det årliga totala hyresbeloppet + moms (18%) oavsett kontraktstiden.

Tips: Om du hyr ditt hus direkt från fastighetsägaren från av internet- eller på annat sätt behöver du inte betala några avgifter.

 Korttidshyra avgifter                   :

I Turkiet finns det mycket strikta regler för korttidsuthyrning. Korta hyresavgifter bestäms inte av lagar och förordningar.

Avgifter för förvaltningstjänster:

Transfer till/från flygplatsen     :

Städning                                             :

Tillsyn och vädring                         :

Skötsel av betalningar                  :

Reparation och renovering         :

Kostnadsfria tjänster :

  • Vi ger professionell rådgivning om att starta ett företag i Alanya
  • Vi stöder dig med gratis utbildning och vägledning för att köpa ett hus
  • Vi erbjuder dig konkurrenskraftiga fastighetsrecensioner för att hjälpa ditt huserbjudande att sticka ut
  • Vi hjälper dig att navigera bland alla dina alternativ för att köpa ett hus

Compare listings

Compare