Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiska städer leder globala rankningar

Turkish Cities Leading Global Rankings

Last Updated on januari 3, 2024 by marie

Turkiska städer leder globala rankningar: Överraskande fastighetsvärdestegringar

I det dynamiska landskapet av globala fastigheter har vissa städer upplevt oöverträffade ökningar av fastighetsvärden. Trots utmaningarna från stigande räntor 2023, är lockelsen med fastighetsinvesteringar fortfarande stark i populära städer över hela världen. Anmärkningsvärt är att Turkiet har framstått som en enastående artist, två turkiska städer leder globala rankningar. De har säkrat topplaceringarna för de mest robusta årliga prisökningarna under de senaste 12 månaderna, enligt en färsk rapport från Knight Frank.

Ankara tar ledningen:

Den turkiska huvudstaden Ankara har tagit kronan i denna globala ranking och upplever en häpnadsväckande ökning på 102,7 procent i bostadspriserna jämfört med samma period förra året. Denna exceptionella ökning har drivit Ankara till framkanten av städer med de mest uppskattade fastighetsvärdena världen över. Rapporten understryker att fastighetspriserna i Ankara i praktiken har fördubblats jämfört med föregående år, vilket trotsar de utmaningar som de rådande ekonomiska förhållandena utgör.

Istanbul följer tätt:

Tätt efter följer Istanbul, Turkiets största stad, som säkrar den andra positionen med en imponerande 77,6 procents årlig ökning av bostadspriserna. Rapporten kastar ljus över den anmärkningsvärda tillväxten på Istanbuls fastighetsmarknad, vilket bidrar till Turkiets övergripande dominans i den globala fastighetsvärdeökningen.

Alanyas uppgång till framträdande plats:

Medan Ankara hävdar kronan med en häpnadsväckande 102,7 procents ökning av bostadspriserna, har Alanya, som ligger på landets södra kust, varit avgörande för att driva på Turkiets fastighetsboom. Stadens strategiska läge, fantastiska utsikter över Medelhavet och en växande turistindustri har bidragit avsevärt till ökningen av fastighetsvärden. Investerare erkänner i allt högre grad Alanya som en utmärkt destination för fastighetsmöjligheter. Vilket ytterligare förstärker dess betydelse i det globala sammanhanget.

Globala trender och observationer:

Trots Turkiets anmärkningsvärda framgångar, framhåller rapporten att denna trend inte är exklusiv för landet. Dubai tar tredje plats med en årlig prishöjning på 18 procent, vilket signalerar den fortsatta motståndskraften på fastighetsmarknaden i Mellanöstern. Samtidigt säkrade Zagreb, Kroatiens huvudstad, den fjärde positionen med en 14-procentig ökning av fastighetspriserna. Avrunda de fem bästa är Aten, Greklands huvudstad och största stad, med en ökning på 12 procent i bostadsvärden

Faktorer bakom ökningen:

Rapporten tillskriver dessa anmärkningsvärda värdeökningar till flera faktorer, inklusive låga lagernivåer, löneökningar som överträffar inflationen, stigande hushållssparande och begränsad nybyggnationsaktivitet. Dessa element bidrar tillsammans till den uppåtgående banan för fastighetsvärden i dessa städer.

Global marknadsdynamik:

En anmärkningsvärd observation från rapporten är kontrasten på de europeiska marknaderna. Städer som Stockholm, Bratislava och Frankfurt upplevde tvåsiffriga årliga prisfall jämfört med föregående år. Vilket illustrerar den mångsidiga dynamiken i det globala fastighetslandskapet.

När den globala fastighetsmarknaden navigerar genom olika utmaningar förblir ökningen av fastighetsvärden i vissa städer en övertygande berättelse. Turkiets dominans i den senaste rankingen, särskilt med Ankara och Istanbul som leder vägen, visar upp motståndskraften och attraktiviteten hos dess fastighetsmarknad på den globala scenen. Men som framhålls i rapporten, motiverar global dynamik, inklusive förändringar i räntor, fortsatt observation för potentiella effekter på framtida trender i fastighetslandskapet.

Jämför annonser

Jämför