Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

DASK Försäkring i Turkiet

DASK Insurance in Turkey

Last Updated on juli 8, 2024 by marie

DASK Försäkring i Turkiet: Vad du behöver veta

Fastighetsförsäkring är avgörande för husägare och fastighetsägare i Turkiet, för att skydda mot risker som brand, stöld, naturkatastrofer och ansvarskrav. Här är varför det är avgörande att säkra Dask försäkring i Turkiet:

 1. Riskskydd: Turkiet är sårbart för jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Hemförsäkring ger ekonomiskt skydd mot skador från dessa händelser.
 2. Täckning för oförutsedda händelser: Hemförsäkringen täcker förluster från brand, stöld, skadegörelse och andra oväntade incidenter, vilket säkerställer sinnesro för husägare.
 3. Obligatorisk jordbävningsförsäkring: Jordbävningsförsäkring krävs för husägare i Turkiet. Detta säkerställer ekonomisk trygghet vid seismiska aktiviteter, som är vanliga i området.
 4. Täckning för strukturella skador: Jordbävningsförsäkringen omfattar täckning för alla bostadsområden som anges i lagfarten, vilket gör att husägare kan bygga om eller reparera sina hem utan att bära hela den ekonomiska bördan.

I huvudsak är att skaffa en hemförsäkring i Turkiet inte bara ett smart ekonomiskt drag utan också ett nödvändigt steg för att skydda ditt hem, dina tillhörigheter och din finansiella stabilitet från oförutsedda händelser.

Typer av hemförsäkring i Turkiet

I Turkiet finns två primära typer av hemförsäkring tillgängliga: obligatorisk jordbävningsförsäkring (DASK) och valfria heltäckande hemförsäkringar.

DASK jordbävningsförsäkring

DASK, eller obligatorisk jordbävningsförsäkring, är en policy på regeringsuppdrag för husägare i Turkiet som syftar till att ge skydd mot jordbävningsskador. Nyckelaspekter inkluderar:

 • Grundläggande strukturell täckning: DASK täcker väsentliga strukturella skador orsakade av jordbävningar, inklusive reparationer av byggnadens huvudstruktur, grund och bärande väggar.
 • Premiumberäkning: Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) bestämmer DASK-premier baserat på faktorer som fastighetens läge, ålder och konstruktionstyp.
 • Begränsningar och undantag: DASK har täckningstak och självrisker och täcker vanligtvis inte icke-strukturella element, personliga tillhörigheter eller extra levnadskostnader.
Valfri omfattande hemförsäkring

Heltäckande hemförsäkringar erbjuder ett bredare täckning jämfört med DASK, inklusive skydd mot olika risker som brand, stöld, skadegörelse, översvämningar och ansvarskrav. Funktioner inkluderar:

 • Anpassningsbar täckning: Husägare kan anpassa omfattande policyer genom att välja ytterligare täckningsalternativ och justera gränser och självrisker för att matcha deras behov.
 • Ytterligare levnadskostnader: Dessa försäkringar kan täcka ytterligare levnadskostnader om egendomen blir obeboelig på grund av täckta risker.
 • Premiumfaktorer: Premierna bestäms av fastighetens värde, läge, konstruktionstyp och önskad täckningsnivå.
 • Valfria tillägg: Försäkringsgivare tillhandahåller valfria tillägg för specifika risker eller värdefulla föremål som inte täcks av standardpoliser, vilket möjliggör ytterligare anpassning.

Sammanfattningsvis, medan DASK erbjuder grundläggande jordbävningstäckning på uppdrag av regeringen, ger valfria heltäckande hemförsäkringar husägare flexibiliteten att skydda sig mot ett bredare spektrum av risker.

Hur man skaffar hemförsäkring i Turkiet

Att skaffa hemförsäkring i Turkiet innebär flera steg:

 • Välj en försäkring: Välj en hemförsäkring som uppfyller dina krav.
 • Kompletta ansökningsformulär: Fyll i de formulär som tillhandahålls av försäkringsgivaren med korrekt fastighetsinformation.
 • Fastighetsbedömning: Vissa försäkringsgivare kan utvärdera din egendoms försäkringsbarhet genom en fysisk inspektion eller dokumentgranskning.
 • Granska policyvillkoren: Granska försäkringsvillkoren noggrant, inklusive täckningsgränser, undantag och självrisker. Sök förtydligande från försäkringsgivaren eller agenten om det behövs.
 • Första betalning: Gör den första premiebetalningen för att aktivera ditt skydd. Betalningsalternativ kan inkludera årliga, halvårsvisa eller månatliga avbetalningar.
 • Ta emot policydokument: Efter att ha fyllt i ansökan och gjort betalningen kommer du att få dina officiella policydokument. Förvara dessa dokument på en säker plats för framtida referens.
 • Årlig förnyelse: Se till att du förnyar din hemförsäkring årligen för att upprätthålla ett kontinuerligt skydd.

Genom att följa dessa steg kan du säkra hemförsäkring i Turkiet och skydda din egendom mot olika risker.

Vanliga frågor: Förstå hemförsäkring i Turkiet

Vad är DASK-försäkring och varför är det obligatoriskt i Turkiet?

“DASK, eller obligatorisk jordbävningsförsäkring, är en policy på regeringsuppdrag i Turkiet för att skydda husägare från jordbävningsskador.” Den täcker väsentliga strukturella reparationer av byggnadens huvudstruktur, grund och bärande väggar. På grund av Turkiets höga seismiska aktivitet ger DASK ekonomiskt skydd för husägare i händelse av en jordbävning.

Vad täcker DASK-försäkringen och vilka är dess begränsningar?

DASK-försäkringen täcker grundläggande strukturella skador orsakade av jordbävningar, inklusive reparationer av byggnadens huvudkonstruktion, grund och bärande väggar. Täckningstak, självrisker, och utesluter vanligtvis icke-strukturella element, personliga tillhörigheter och extra levnadskostnader.

Hur skiljer sig en heltäckande hemförsäkring från DASK-försäkring?

En heltäckande hemförsäkring ger ett bredare skydd mot olika risker som brand, stöld, skadegörelse, översvämningar och ansvarskrav, till skillnad från DASK-försäkringen, som endast täcker jordbävningsrelaterade strukturella skador. Omfattande policyer är anpassningsbara, vilket gör att husägare kan välja ytterligare täckningsalternativ och justera gränser och självrisker för att passa deras behov.

Hur bestäms premier för hemförsäkring i Turkiet?

DASK försäkringspremier bestäms av Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) beroende på fastighetens läge, ålder och konstruktionstyp. För en heltäckande hemförsäkring beror premierna på fastighetens värde, läge, konstruktionstyp och önskad täckningsnivå. Ytterligare faktorer som valfria tillägg och täckningsgränser påverkar också premiebeloppet.

Jämför annonser

Jämför