Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Obligatorisk jordbävningsförsäkring ZAS

Yeni Zorunlu Deprem Sigortası ZAS

Last Updated on augusti 28, 2023 by marie

Förstå Turkiets nya obligatoriska jordbävningsförsäkring (ZAS)

”Obligatorisk jordbävningsförsäkring” ZAS är en typ av försäkring i Turkiet som täcker skador på byggnader orsakade av jordbävningar. Syftet med denna försäkring är att ge ekonomiskt skydd till fastighetsägare mot effekterna av jordbävningar.

ZAS introducerades som en ersättning för ”Turkish Catastrophe Insurance Pool” (DASK), som gav liknande jordbävningstäckning. DASK var en statlig institution som tillhandahöll obligatorisk jordbävningsförsäkring för bostadshus i högriskområden. Det finansierades genom premier som betalats av fastighetsägare.

Viktiga egenskaper hos ZAS

Den obligatoriska jordbävningsförsäkringen, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), gör det obligatoriskt för alla fastighetsägare att ha jordbävningsförsäkring. Här är några viktiga funktioner i ZAS-policyn:

  1. Obligatorisk täckning: ZAS kräver att alla fastighetsägare måste ha en jordbävningsförsäkring som täcker både bostäder och kommersiella fastigheter. Detta säkerställer att ett brett utbud av fastigheter är skyddade mot jordbävningsrelaterade skador.
  2. Omfattning av täckning: Försäkringen ersätter skador orsakade av jordbävningar, inklusive konstruktionsskador på byggnader, samt skador på personliga tillhörigheter inom den försäkrade egendomen.
  3. Premiebestämning: Priserna för ZAS bestäms baserat på faktorer som plats, ålder och värde på fastigheten. Fastigheter som ligger i seismiska områden med högre risk kan ha högre premier.
  4. Regeringens engagemang: ZAS administreras av staten genom auktoriserade försäkringsbolag. Detta säkerställer ett standardiserat tillvägagångssätt för täckning och premieberäkningar, vilket undviker utnyttjande av privata försäkringsgivare.
  5. Prisvärdhet: Regeringens engagemang hjälper till att upprätthålla överkomlighet och tillgänglighet, vilket gör jordbävningsförsäkring tillgänglig för ett bredare spektrum av fastighetsägare.
Fördelar med ZAS

Införandet av obligatorisk jordbävningsförsäkring ger flera fördelar för fastighetsägare och landet som helhet:

  1. Ekonomiskt skydd: ZAS erbjuder ekonomisk säkerhet till fastighetsägare i händelse av en jordbävning, vilket minskar bördan av reparations- och återuppbyggnadskostnader.
  2. Gemenskapens motståndskraft: Genom att säkerställa att fastighetsägare har adekvat försäkring bidrar ZAS till samhällenas övergripande motståndskraft och hjälper dem att återhämta sig snabbare från jordbävningar.
  3. Minskad statlig börda: Med husägare som har jordbävningsförsäkring minskar regeringens börda att tillhandahålla omedelbar hjälp och hjälp efter en katastrof, vilket gör att resurser kan fördelas mer effektivt.
  4. Stimulerande byggstandarder: ZAS uppmuntrar fastighetsägare att investera i jordbävningsbeständiga byggmetoder, vilket i slutändan leder till säkrare byggnader och infrastruktur.
Slutsats

Turkiets obligatoriska jordbävningsförsäkring ZAS markerar ett viktigt steg mot att förbättra den ekonomiska beredskapen för husägare i en region som är utsatt för seismisk aktivitet. Genom att göra jordbävningsförsäkring obligatorisk, syftar regeringen till att skydda medborgarna från det ekonomiska fallet av potentiella jordbävningar. Samtidigt som vi främjar säkrare byggmetoder. ZAS står som ett lovvärt initiativ som inte bara skyddar individer och samhällen utan också främjar en mer motståndskraftig och katastrofberedskap nation. ZAS träder i kraft 2024.

Jämför annonser

Jämför