Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Bevarandeinsatser för havssköldpaddor

Deniz Kaplumbağaları'nın Korunma Çabaları

Last Updated on september 26, 2023 by marie

Bevarandeinsatser för havssköldpaddor av kommunens veterinäravdelning

I den pittoreska kuststaden Alanya, Turkiet, har kommunens veterinäravdelning varit orubbligt engagerade i att bevara den naturliga balansen i sitt ekosystem. Detta engagemang sträcker sig till de ikoniska havssköldpaddorna, kända som “caretta carettas”, som har blivit synonymt med Alanyas orörda stränder. Kommunens engagerade ansträngningar för att skapa hälsosamma livsmiljöer för dessa magnifika varelser och skydda deras häckningsplatser fortsätter med oförminskad styrka. Bevarandeinsatser för havssköldpaddor har alltid varit en stor prioritet för Alanyas borgmästare.

Att bevara en naturlig balans

Alanya kommuns veterinäravdelning är orubbligt i sitt uppdrag att upprätthålla den ekologiska harmonin i regionen. I linje med detta mål har de inlett flera initiativ som syftar till att värna om havssköldpaddorna. Dessa initiativ är inte bara viktiga för att skydda dessa varelser. Utan också för att bevara den unika biologiska mångfalden i Alanyas kustområden.

Informativ skyltning längs kusten

Ett av de centrala stegen som avdelningen tagit är installationen av informativ skyltning längs strandområdena Demirtaş och İncekum. Dessa 15 utsedda platser fungerar som främsta häckningsplatser för havssköldpaddor under sin häckningssäsong. Installationen av informativa och varningsskyltar på dessa platser är en proaktiv åtgärd för att säkerställa säkerheten för både sköldpaddor och strandgäster.

Skydda häckningsområden

Det primära syftet med dessa strategiskt placerade skyltar är att öka medvetenheten bland de lokala invånarna och besökarna om betydelsen av dessa häckningsområden. Genom att göra det hoppas Alanya kommuns veterinäravdelning kunna uppmuntra ett ansvarsfullt beteende bland strandbesökare under havssköldpaddornas häckningssäsong. Detta inkluderar att undvika alla aktiviteter som kan störa eller skada sköldpaddorna och deras bon.

Insikter från veterinärdirektören

Veterinärdirektören Saim Kanlı kastade ljus över avdelningens ansträngningar och sa: “Vi är engagerade i att bevara och vårda populationerna av alla levande varelser i Alanya. Förutom att behandla skadade djur, är att förbättra kvaliteten på naturliga livsmiljöer en högsta prioritet för oss. I linje med detta mål har vi tagit detta initiativ för havssköldpaddor, som är en integrerad del av Alanyas identitet. Vi uppmanar också våra invånare och besökare att agera ansvarsfullt i detta avseende.”

Alanya kommunens veterinäravdelning orubbliga engagemang för skyddet av havssköldpaddor reflekterar deras engagemang för att bevara regionens naturliga skönhet och biologiska mångfald. Genom informativ skyltning och allmänhetens medvetenhetskampanjer tar de betydande steg för att säkerställa att dessa magnifika varelser kan frodas i en säker och uppfostrande miljö.

Jämför annonser

Jämför