Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Förstå hyresavtal i Turkiet

Understanding Rental Agreements in Turkey

Last Updated on januari 2, 2024 by marie

Förstå hyresavtal i Turkiet: Behöver du förnya ditt hyresavtal varje år?

Oenigheten mellan hyresvärdar och hyresgäster har ökat, ofta kretsar kring villkoren för hyresavtal. En vanlig fråga som dyker upp är om ett nytt hyresavtal behöver tecknas varje år. Låt oss fördjupa oss i detaljerna för att förstå hyresavtal i Turkiet och utforska konsekvenserna för båda parter.

Tvister mellan fastighetsägare och hyresgäster dyker ofta upp ur olika perspektiv, vilket gör att båda parter känner sig kränkta. Hyresavtalens detaljer rankas högt bland de mest frågade ämnena i detta avseende.

En läsare av Posta Gazetesi kontaktade nyligen kolumnisten Tamer Heper och delade en oro över hans femåriga hyreskontrakt. Hyresgästen förklarade att hyresvärden insisterar på att teckna ett nytt hyresavtal varje år, åtföljt av en hyreshöjning. Läsaren har nu fyra hyresavtal och är nyfiken på eventuella nackdelar.

INGEN SKYLDIGHET ATT FÖRNYA VARJE ÅR

Tamer Heper tog upp frågan och angav att i ett hyresavtal ingås avtalet vanligtvis en gång, och om det inte finns några juridiska skäl för uppsägning vid utgången av avtalet förlängs avtalet automatiskt med ytterligare ett år under samma villkor. Han betonade, “Om situationen förblir oförändrad efter ett år, vilket innebär att det inte finns några uppsägningsskäl, förlängs hyresavtalet med ytterligare ett år på samma villkor (förutom en eventuell förändring av hyran).”

Heper underströk att det inte finns någon skyldighet att skapa ett nytt hyresavtal varje år.

EN DECENNIELLÅNG FÖRLÄNGNING GÅR INTE UT

Beträffande nyutformade avtal klargjorde Heper att ogynnsamma klausuler för hyresgästen inte kan införas. Han lyfte dock också fram gynnsamma omständigheter för hyresgästen. Han förklarade att när ett hyresavtal når sitt tionde år och vräkning begärs, börjar beräkningen inte från det ursprungliga hyresavtalet som gjordes för fem år sedan. Istället börjar det från datumet för det senaste hyresavtalet.

Detta innebär att genom att förnya hyresavtalet varje år, fortsätter hyresgästen effektivt att skjuta början av tioårsperioden in i framtiden, och undviker vräkningsrisker i slutet av den tidsramen.

Heper avslutade med att ge råd om en förståelse för hyresvärdens avsikter med att söka ett nytt avtal varje år. Han konstaterade, “Det finns ingen synlig nytta eftersom, förutom hyresbeloppet, övriga villkor förblir oförändrade. Hyran höjs utifrån rättsläget och ett nytt hyresavtal bidrar inte till dessa faktorer.”

Att förstå nyanserna i hyresavtal är avgörande för både hyresvärdar och hyresgäster för att säkerställa ett rättvist och ömsesidigt fördelaktigt boende.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Jämför annonser

Jämför