Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Ny lag för korttidsuthyrning gäller den 1 januari!

New Short-Term Rental Law

Last Updated on januari 3, 2024 by marie

Ny lag för korttidsuthyrning gäller den 1 januari!

Turkiet, som godkänts av det turkiska parlamentet, kommer att implementera en banbrytande ny lag för korttidsuthyrning den 1 januari 2024. Denna omformar hur man hanterar korttidsboende och inför bestämmelser för att effektivisera processen. När det nya året närmar sig kommer lagen om korttidsuthyrning att träda i kraft, vilket markerar en betydande milstolpe i turkisk turismförvaltning. Detta strategiska drag syftar till att skapa ordning i den växande sektorn för korttidsuthyrning.

Godkännandeprocess

Lagstiftningsresan för korttidshyreslagen innebar noggrann granskning och debatt inom det turkiska parlamentet. Efter att ha navigerat igenom den parlamentariska processen framgångsrikt är lagen nu redo att implementeras, med potential att omdefiniera dynamiken i turistnäringen.

Den nya lagen ger framför allt exklusivt tillstånd till A-graderade resebyråer. Enbart dessa byråer kommer att tillåtas att underlätta korttidsuthyrningstransaktioner. Detta kommer att införa ett centraliserat och reglerat förhållningssätt till processen.

Ansökan om tillstånd

Individer som siktar på att engagera sig i turisminriktad uthyrningsverksamhet måste initiera processen genom att ansöka om tillstånd från berörda myndigheter. Detta steg säkerställer att alla intressenter redovisas, vilket främjar transparens och ansvarsskyldighet.

Tillståndshandläggningstidens effektivitet är en avgörande faktor för ett framgångsrikt genomförande av lagen. En strömlinjeformad process försäkrar de sökande att myndigheter kommer att utfärda tillstånd inom en rimlig tidsram, vilket säkerställer en snabb övergång till det nya systemet.

De vars ansökningar inte godkänns måste förstå sina rättigheter. Fastighetsägarnas och hyresgästernas rättigheter kommer, även om de inte är godkända, att fortsätta till slutet av den befintliga avtalsperioden, vilket ger en buffertperiod för anpassning.

Syftet med förordningen

Kärnan i denna förordning är målet att stävja skatteförluster till följd av oregistrerade korttidsuthyrningar. Kultur- och turismministeriet har som mål att skapa ordning i en bransch som har uppskattningsvis 80 000 oregistrerade uthyrningar. Dessa är särskilt koncentrerade till populära turistmål som Antalya, Muğla och Denizli.

Det häpnadsväckande antalet oregistrerade uthyrningar understryker behovet av sådana regleringsåtgärder. Ministeriets forskning avslöjar att en betydande del av dessa uthyrningar sker i de nämnda hotspots, vilket innebär utmaningar för skatteuppbörden och regulatorisk tillsyn.

En viktig bestämmelse i lagen är uteslutningen av hyror som överstiger 100 dagar från dess jurisdiktion. Detta säkerställer att lagen i första hand inriktar sig på korttidsuthyrning av turism, vilket gör att långtidsuthyrningen kan fortsätta utan extra byråkratiska processer.

Skaffa tillståndsskyltar

Fastighetsägare som vågar sig på turismorienterade uthyrningar måste skaffa en plakett från kultur- och turismministeriet. Tavlan ska vara väl synlig vid ingången till den hyrda fastigheten.

För att främja samhällssamarbete måste fastighetsägare söka godkännande från sina grannar innan de ägnar sig åt korttidsuthyrning. Detta krav syftar till att ta itu med potentiella problem och upprätthålla en harmonisk livsmiljö.

Lagen inför stränga straff för otillåten turisminriktad uthyrning. De som hittas hyra utan nödvändigt tillstånd kan få administrativa böter på 100 000 TL

Genomförandet av lagen utgör ett viktigt steg mot att skapa ordning och öppenhet i det dynamiska turismlandskapet. Den exklusiva auktorisationen för resebyråer av A-klass, stränga ansökningsprocesser och påföljder för bristande efterlevnad syftar kollektivt till att skapa ett reglerat och hållbart ekosystem för korttidsuthyrning.

Jämför annonser

Jämför