Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiska entreprenörer lyser globalt

Turkish Contractors Shine Globally

Last Updated on januari 11, 2024 by marie

Turkiska entreprenörer lyser globalt: En milstolpe på 501,9 miljarder dollar

Turkiska entreprenörer har satt en outplånlig prägel på det globala bygglandskapet och genomfört projekt värda häpnadsväckande 501,9 miljarder dollar sedan 1972. Efter ett utmanande 2022 såg året 2023 en anmärkningsvärd återuppsving, som kulminerade i kontrakt på totalt 27,392 miljarder dollar bara i december. Låt oss fördjupa oss i hur turkiska entreprenörer lyser globalt.

Återhämtning från ett utmanande 2022

I kölvattnet av ett svagt 2022 återhämtade sig turkiska entreprenörer kraftigt 2023. Uppgifterna, som släpptes av Türkiye Müteahhitler Birliği den 3 januari, avslöjade en avsevärd ökning av internationella projekt som närmade sig 30 miljarder dollar.

Detaljerad uppdelning av 2023 års kontrakt

En närmare titt på kontrakten som säkrades i december 2023 avslöjar betydande bidrag från nyckelländer som Ryssland, Turkmenistan, Saudiarabien och Azerbajdzjan. Dessa kontrakt höjde inte bara den månatliga summan utan drev också den årliga siffran till imponerande 27,3 miljarder dollar.

Insikter från ekonomiska tidningsrapporter

Mehmet Kayas rapport i Ekonomi Gazetesi ger ytterligare insikter om dynamiken bakom ökningen av kontrakt. Framför allt spelade högvärdiga projekt från Ryssland, Turkmenistan, Saudiarabien och Azerbajdzjan en central roll.

Rysslands och Gulfländernas roll

President Erdal Eren, chef för Turkish Contractors Association (Türkiye Müteahhitler Birliği), erkände vikten av att upprätthålla starka band med Ryssland. Dessutom, mot bakgrund av sektorns förlust i Ukraina, riktade turkiska entreprenörer strategiskt om sitt fokus mot Gulfländerna.

Strategisk inställning till Saudiarabien

Genom att peka ut Saudiarabien som en nyckelmarknad inledde turkiska entreprenörer ett målinriktat tillvägagångssätt. Det turkiska handelsministeriet ledde ett uppdrag, vilket resulterade i givande möten med topptjänstemän från saudiska arbetsgivare. Erdal Eren bekräftar att dessa strävanden har materialiserats till konkreta resultat i nya projekt.

Prestationer och reflektioner

De strategiska initiativen i Saudiarabien har inte bara vidgat vyerna för turkiska entreprenörer utan har också lämnat påtagliga effekter på nya projekt. Milstolpen på 501,9 miljarder dollar är ett bevis på deras uthållighet och strategiska vision.

Den turkiska entreprenörsföreningens roll

Turkish Contractors Association spelade en avgörande roll för att sprida officiella data och uttalanden, vilket säkerställde transparens och trovärdighet i branschen.


Sammanfattningsvis speglar turkiska entreprenörers imponerande resa från 1972 till 2023 inte bara deras motståndskraft utan också deras anpassningsförmåga till förändrad global dynamik. Milstolpen på 501,9 miljarder dollar är symbolisk för deras globala inverkan och kompetens.

Vanliga frågor

 1. Hur många kontrakt åtog sig turkiska entreprenörer i december 2023?
  • I december 2023 säkrade turkiska entreprenörer 166 kontrakt.
 2. Vilka länder bidrog avsevärt till 27,3 miljarder dollar i december 2023?
  • Ryssland, Turkmenistan, Saudiarabien och Azerbajdzjan var viktiga bidragsgivare till de betydande kontrakten i december.
 3. Vad var det totala värdet av kontrakt som genomfördes av turkiska entreprenörer 2023?
  • Turkiska entreprenörer stängde 2023, med kontrakt på 27,392 miljarder dollar.
 4. Hur många länder har turkiska entreprenörer arbetat i sedan 1972?
  • Turkiska entreprenörer har arbetat i 135 länder från 1972 till 2023.
 5. Vad är betydelsen av att överträffa milstolpen på 500 miljarder dollar?
  • Att överträffa milstolpen på 500 miljarder dollar betyder turkiska entreprenörers globala inverkan och kompetens.

Jämför annonser

Jämför