Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Nya skatteregler för turkiska hyresfastigheter

New Tax Regulations for Turkish Rental Properties

Last Updated on januari 8, 2024 by marie

Navigera i nya skatteregler för turkiska hyresfastigheter

Välkommen till den föränderliga fastighetsvärlden i Turkiet! Ett nyligen tillkännagivande från Revenue Administration har väckt spänning och intriger bland husägare och omformar nya skatteregler för turkiska hyresfastigheter 2024. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i detaljerna i denna transformativa förändring och utforska dess konsekvenser för båda hyresvärdarna och hyresgäster.

Tröskeln på 33 000 turkiska lira

Kärnan i denna utveckling ligger en betydande tröskel på 33 000 turkiska lira. Denna tröskel har satts som riktmärke för befrielse från inkomstskatt 2024. För hyresvärdar vars hyresintäkter faller under denna gräns är det en anledning att fira eftersom de nu är befriade från inkomstskatteplikter.

Konsekvenser för hyresvärdar

Men för de hyresvärdar vars hyresintäkter överstiger den angivna tröskeln blir dynamiken mer intrikat. De 33 000 liran fungerar som en fristad från beskattning, och eventuellt överskott kommer att bli föremål för inkomstskatt. Detta markerar ett avsteg från föregående års regler, vilket gör det absolut nödvändigt för hyresvärdar att omvärdera sina skattestrategier.

Jämförande analys med tidigare år

För att verkligen förstå omfattningen av denna förändring, låt oss jämföra den med föregående års krav. År 2023 utlöste inkomster från bostadsfastigheter över 9 500 Lira och 70 000 Lira från kommersiella utrymmen inkomstskatteplikt. Förskjutningen av tröskelvärden signalerar en betydande förändring i skattelandskapet.

Fastställande av skattepliktigt belopp

Hyresvärdar som överskrider tröskeln måste på ett avgörande sätt förstå hur man bestämmer beskattningsunderlaget. Alla hyresintäkter utöver undantaget på 33 000 Lira blir föremål för beskattning. Detta ger ett nytt lager av komplexitet som hyresvärdar behöver för att navigera effektivt.

Påföljder för hyresgäster

Även hyresgäster hamnar i rampljuset. Att göra hyresbetalningar via legitima kanaler, särskilt via banktransaktioner med korrekt dokumentation märkt som “Hyresbetalning”, är inte bara en rekommendation utan en nödvändighet. Underlåtenhet att följa kan leda till straff för att delta i olagliga transaktioner.

Skatteflyktsrisker för hyresgäster

Utöver påföljder möter hyresgästerna också risker i samband med skatteflykt. Det är en påminnelse om vikten av noggrann journalföring och efterlevnad av juridisk praxis vid finansiella transaktioner. Att se till att alla hyresrelaterade utgifter är korrekt dokumenterade blir ett skydd mot potentiella konsekvenser.

Avdrag och skatteoptimering för hyresvärdar

För hyresvärdar som vill optimera sin skatteskuld ligger nyckeln i avdrag. Relevanta utgifter kan dras av, förutsatt att korrekt dokumentation upprätthålls. Detta proaktiva tillvägagångssätt minimerar inte bara skatteskulden utan effektiviserar också den övergripande beskattningsprocessen.

Förstå hyresinkomsten

Inlämnandet av en “Kira Gelir Beyannamesi” varje mars är en kritisk aspekt för att följa de nya reglerna. Denna deklaration lägger grunden för beräkning av inkomstskatt, och individer betalar den i två lika delar i mars och juli. Att dra av undantagna delar från totala hyresintäkter bestämmer beskattningsunderlaget.

Onlineinlämning via “Hazır Beyan Sistemi”

I en tid av digital bekvämlighet kan hyresvärdar utnyttja “Hazır Beyan Sistemi” för onlineinlämning av resultaträkningar. Denna användarvänliga plattform erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att uppfylla skatteförpliktelser, tillgänglig 24/7 för den flexibilitet som användare vill ha i denna snabba värld.

Alternativa inlämningar på lokala skattekontor

För den som föredrar ett mer traditionellt tillvägagångssätt kan deklarationer även lämnas till lokala skattekontor. Detta alternativ med dubbla inlämningar tillgodoser fastighetsägares olika preferenser, vilket säkerställer tillgänglighet och enkel efterlevnad av skatteregler.

Hur detta påverkar hyresfastigheter i Alanya

Alanya, en pärla vid Turkiets Medelhavskust, är inte undantagen från effekterna av dessa nya regler. Hyresvärdar i Alanya med fastigheter som faller under dessa förändringar måste följa de uppdaterade tröskelvärdena. Betydelsen av att förstå hur beskattningsunderlaget beräknas och optimera skatteplikten ökar i denna pittoreska kuststad.

Alanyas hyresmarknad, känd för sitt varierande utbud, lockar både lokala och internationella hyresgäster. När hyresvärdar navigerar efter konsekvenserna av dessa förändringar, är det avgörande att anpassa sina strategier till den unika dynamiken i Alanyas fastighetslandskap.


När vi omfamnar dessa förändringar blir medvetenhet och flit våra ledstjärnor. De nya inkomstskattereglerna för turkiska hyresfastigheter medför både utmaningar och möjligheter. Att följa korrekta skatteförfaranden, använda onlineplattformar och upprätthålla noggranna register är hörnstenarna för att navigera dessa förändringar.

Vanliga frågor

1. Vilken betydelse har tröskeln på 33 000 turkiska lira för befrielse från inkomstskatt?

Tröskeln befriar hyresvärdar med hyresintäkter under denna gräns från att betala inkomstskatt.

2. Vilka är konsekvenserna för hyresgäster som betalar hyra utanför rätt kanaler?

Hyresgäster kan få straff för att delta i illegala transaktioner, vilket betonar vikten av att använda legitima betalningsmetoder.

3. Hur kan hyresvärdar optimera sin skatteskuld för hyresintäkter?

Hyresvärdar kan optimera sin skatteskuld genom att dra av relevanta utgifter och upprätthålla korrekt dokumentation.

4. Vad är syftet med “Hazır Beyan Sistemi” för onlineinlämning?

Systemet ger en användarvänlig plattform för hyresvärdar att lämna resultaträkningar bekvämt och effektivt.

5. Hur ofta och när betalas inkomstskatt för hyresfastigheter?

Individer betalar inkomstskatt i två lika delar i mars och juli och beräknar den baserat på det beskattningsbara beloppet efter avdrag för undantagna delar.

Jämför annonser

Jämför