Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Bolånefinansiering för utlänningar

mortgage

Last Updated on september 1, 2023 by marie

Fördelar med hypotekslån för utlänningar som köper ett hem i Turkiet

Bolånefinansiering för utlänningar erbjuder de enklaste finansieringsalternativen för icke-turkiska invånare som vill köpa ett hem.

Egenskaper för utlänningars hypoteksfinansiering

 • Till rimliga vinst- och tilldelningsavgifter kan en annan betalningsplan med en maximal löptid på 120 månader skapas.
 • Upp till 75 % av expertvärdet för den snart ägda bostaden får anskaffas genom finansiering.
 • Oberoende företag som har beviljats Capital Markets Board-licenser utför fastighetsvärderingen (CMB).
 • Lån för turkiska lira, valutalån och lån i utländsk valuta kan förlängas om utlänningens hemvist är registrerad utomlands. Lån ges endast till personer som bor i Turkiet i turkiska lira.

Ansökningskrav för utlänningar som söker hypotekslån

 • Sökanden måste för bolånefinansiering för utlänningar lämna in ansökningarna direkt till banken eller tillhandahålla ett fullmaktsbrev för en turkisk advokat eller annan person som är kvalificerad att använda lån och verkställa låneavtal.
 • Ansökningsmaterialet som ska presenteras ska vara skrivet på den sökandes modersmål.
 • När de utfärdas utomlands måste dessa handlingar valideras av behöriga myndigheter i det utfärdande landet. Och de måste bära en “apostillestämpel” som intygar deras giltighet. För de länder som undertecknat Haagkonventionen 1961 erkänns apostillen.
 • En notarie i Turkiet måste intyga översättningar som gjorts av auktoriserade översättare till turkiska innan de får användas.
 • Dokument som publiceras på ursprungslandets officiella språk måste först valideras av utrikesministeriet och sedan av det turkiska konsulatet om det landet (som Förenade Arabemiraten) inte är part i ovannämnda konvention för apostiller.
 • Svurna översättare i Turkiet måste översätta de bestyrkta dokumenten till turkiska, och översättningarna måste vara attesterade.
 • Sökanden är skyldig att inhämta godkännande från erforderliga myndigheter innan försäljningen genomförs. Det måste vara i enlighet med riktlinjerna i de nationella reglerna och lagarna.
 • Fastigheter märkta “försäljning otillgänglig för utlänningar” omfattas inte.

Jämför annonser

Jämför