Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Årlig fastighetsskatt i Turkiet

Annual Property Tax

Last Updated on september 20, 2023 by marie

Årlig fastighetsskatt i Turkiet

Den faktiska kostnaden för fastigheter beskattas inte hårt i Turkiet, men det finns kostnader förknippade med överföringsfasen av transaktionen. Den årliga fastighetsskatten är den enda skatten för fastigheter som måste betalas årligen i Turkiet. Årlig fastighetsskatt i Turkiet varierar beroende på många faktorer.

Du måste ge den turkiska regeringen en extra årlig skatt om du äger egendom där. Turkiets städer är indelade i stora och små, och landets fastighetsskatter varierar beroende på stadens storlek och typ av egendom.

Vad är den årliga fastighetsskattesatsen?

Bostadsfastigheter i storstäder kommer att betala 0,2 % av fastighetens värde, medan de i små städer kommer att betala 0,1 %.

Stora städer kommer att debitera kommersiella fastigheter 0,4 %, medan små städer kommer att ta ut 0,2 %.

Stora städer har 0,6 % fastighetsskatt medan små städer har 0,3 % fastighetsskatt.

I storstäder ska gårdar och bostadsfastigheter betala 0,2 % av sitt värde i fastighetsskatt, men i mindre städer är beloppet fastställt till 0,1 %.

Moms

I Turkiet tillämpas en konsumtionsskatt som kallas moms, eller mervärdesskatt, på kostnaden för alla produkter och tjänster, inklusive fastigheter. Moms betalas ofta av köparen och ingår i köpeskillingen för nya hus. Bara TAPU-skatten ska betalas från köparen av återförsäljningsfastigheter; Moms är inte tillämplig.

Turkiet tar nu ut 18 % moms på fastigheter. Detta innebär att du måste betala 180 000 TL extra i moms om du köper fastighet för 1 000 000 TL.

Undantag

Ändå finns det flera momsundantag och rabatter tillgängliga för turkiska fastighetstransaktioner. Fastigheter som till exempel betraktas som huvudbostäder kan berättigas till en lägre momssats på 8 %. Dessutom kan bostäder som kategoriseras som “socialt boende” eller “bostäder till rimliga priser” berättiga till 1 % momsrabatt.

Den enklaste och vanligaste aspekten av att äga fastigheter är att betala den årliga fastighetsskatten. Detta gör man på stadens kommunhus

Jämför annonser

Jämför