Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Befrielse från fastighetsmoms i Turkiet

Real Estate VAT Exemption in Turkey

Last Updated on juli 8, 2024 by marie

Befrielse från fastighetsmoms i Turkiet

För att begära befrielse från fastighetsmoms i Turkiet måste du förstå fördelarna och reglerna. Sedan april 2017 har försäljningen av fastigheter ökat kraftigt på grund av momsbefrielse. Så här går du tillväga:

Översikt över momsbefrielse: Utländska och turkiska medborgare åtnjuter nu reducerade momssatser eller undantag vid köp av fastighet, under vissa villkor.

Behörighetskriterier:
 • Får inte ha bott i Turkiet i sex månader, såvida det inte är för specifika arbets- eller projektändamål.
 • Betalning ska göras i utländsk valuta.
 • Fastigheten får inte säljas inom ett år från köpet.
 • Förstahandsfastigheter från byggföretag kvalificerar; inte begagnade fastigheter.
Ansökningsprocess:
 • Betala minst 50 % av försäljningspriset före fakturan.
 • Slutför betalning i utländsk valuta inom ett år.
 • Ansök om återbetalning av moms på ett skattekontor efter köpet, med nödvändiga handlingar.
Nödvändiga dokument:
 • För turkiska medborgare: Uppehållsbevis utomlands och arbetstillstånd.
 • För utlänningar: Passkopia, turkost kort (om tillämpligt), in- och utresehandlingar och lagfart.

Betalningskrav:

 • Överför pengar via en turkisk bank och skicka in debetkvittot för verifiering.
Ytterligare villkor:
 • Specifik dokumentation krävs för betalningar som görs via kreditkort, lån eller kontanter från utlandet.

Att förstå dessa steg säkerställer en enkel process för att dra nytta av momsbefrielse när du investerar i turkiska fastigheter.

Vanliga frågor (FAQ) om momsbefrielse för fastigheter i Turkiet

Vad är momsbefrielsen på fastighetsköp i Turkiet?

 • Momsbefrielsen tillåter både utländska och turkiska medborgare att åtnjuta reducerade momssatser eller undantag vid köp av egendom i Turkiet, förutsatt att de uppfyller vissa villkor. Detta incitament, som infördes i april 2017, har avsevärt ökat fastighetsförsäljningen.

Vem är berättigad till momsbefrielse vid köp av fastigheter i Turkiet?

 • För att vara berättigad till momsbefrielsen får du inte ha varit bosatt i Turkiet i sex månader före köpet, förutom för specifika arbets- eller projektändamål. Betalning ska ske i utländsk valuta och fastigheten kan inte säljas inom ett år efter köpet. Dessutom är endast förstahandsfastigheter från byggföretag berättigade, inte andrahandsfastigheter.

Vad är ansökningsprocessen för att ansöka om momsbefrielse på fastigheter i Turkiet?

 • För att ansöka om momsbefrielse behöver du betala minst 50 % av försäljningspriset innan fakturan utfärdas och genomföra betalningen i utländsk valuta inom ett år. Efter köpet ska du ansöka om momsåterbetalning hos ett skattekontor med de handlingar som krävs.

Vilka handlingar krävs för att ansöka om momsbefrielse?

 • För turkiska medborgare måste du uppvisa uppehållsbevis utomlands och ett arbetstillstånd. För utlänningar inkluderar de nödvändiga dokumenten en passkopia, ett turkos-kort (om tillämpligt), in- och utreseregister och lagfarten.

Betalningskrav för att kvalificera sig för momsbefrielsen?

 • Betalningar måste överföras via en turkisk bank och du måste skicka in debetkvittot för verifiering. Det finns också specifika dokumentationskrav för betalningar som görs via kreditkort, lån eller kontanter från utlandet. Att säkerställa efterlevnad av dessa betalningskrav är avgörande för att kvalificera sig för momsbefrielsen

Föregående inlägg

2024 års hyresinkomstskatt

Jämför annonser

Jämför