Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Fastigheter i Turkiet – juridiskt ansvar

Legal Responsibilities Associated with Real Estate in Turkey

Last Updated on november 13, 2023 by marie

Förstå det juridiska ansvaret förknippade med fastigheter i Turkiet

Att investera i fastigheter i Turkiet har vunnit enorm popularitet, tack vare dess ekonomiska och naturliga lockelse. Men denna lukrativa satsning med fastigheter i Turkiet kommer med sina egna skyldigheter och juridiska skyldigheter.

1. Fastighetsskatt: En grundläggande skyldighet

Fastighetsägare i Turkiet har skyldighet att betala fastighetsskatt, en avgift som bestäms av kommunala organ. Från 0,1 % till 0,3 % av fastighetens värde, tas denna årliga skatt ut varje år. Skattesatserna beror på fastighetstyp och läge och skiljer mellan storstads- och normalkommuner.

2. Städning Miljöskatt

Enligt 44 § i kommunallagen är invånare och företag inom kommungränser skyldiga att betala en saneringsmiljöskatt. Skatten är betingad av vattenförbrukningen, med avgifter som varierar i storstads- och andra kommuner.

3. Obligatorisk jordbävningsförsäkring

Jordbävningsförsäkring är ett obligatoriskt skydd mot jordbävningsrelaterade skador. Den styrs av Turkish Catastrophe Insurance Pool och täcker skador som bränder, explosioner och jordskred till följd av jordbävningar.

4. Bostadsrättsägande

Bostadsrättslagen i Turkiet säger att ägare delar ansvaret för att underhålla och skydda gemensamma utrymmen, följa förvaltningsplanen och uppmärksamma skulder som ådras av lägenhetsägare.

4.1 Underhåll och skydd

Ägarna bär solidariskt ansvar för att bevara fastighetens styrka, skönhet och arkitektoniska utformning.

4.2 Restriktioner för ändringar

Eventuella förändringar i gemensamma utrymmen kräver skriftligt medgivande från fyra femtedelar av alla lägenhetsägare om det inte bedöms nödvändigt av domstol.

4.3 Ekonomiskt ansvar

I proportion till sin markandel måste ägarna betala försäkringspremier, underhåll, bevarande och reparationskostnader.

4.4 Försäkringsavtal

Bostadsrättens förvaltningsstyrelse får förhandla om villkor för att försäkra fastigheten.

4.5 Skyldighet att överlåta äganderätten

Ägare som kränker andras rättigheter genom utebliven betalning eller bristande efterlevnad kan möta krav på överföring av sina äganderätter.

5. Expropriering: En regeringsmakt

I vissa fall kan staten behöva förvärva privat fastighet utan ägarens samtycke, definierat som expropriation. Detta sker vanligtvis för public service-projekt, och regeringen måste ge skälig kompensation.

5.1 Villkor för expropriation

Regeringar kan expropriera fastigheter som behövs för offentliga tjänster, betala priset kontant eller i avbetalning.

5.2 Betalningsföreskrifter

Kontantbetalningar i förskott är nödvändiga för stora projekt, och individer kan betala resterande belopp i omgångar med upplupen ränta, som inte överstiger fem år.


Att investera i turkiska fastigheter är utan tvekan givande, men att förstå och följa dessa juridiska skyldigheter är av största vikt. Fastighetsägare måste navigera i fastighetsskatter, miljöavgifter, försäkringskrav och bostadsrättsregler för att säkerställa en bekymmersfri investeringsresa.

För mer information, tveka inte att kontakta oss.

Jämför annonser

Jämför