Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Justeringar av kriterierna för uppehållstillstånd

Residence Permit Increases

Last Updated on november 22, 2023 by marie

Turkiet genomför höjningar av uppehållstillstånd: Minsta fastighetsinvestering höjs till 200 000 USD

I en ny utveckling har den turkiska regeringen genomfört betydande justeringar av kriterierna för uppehållstillstånd genom fastighetstransaktioner inom landet. Dessa ändringar påverkar särskilt ökningar av kortsiktiga uppehållstillstånd i Turkiet och är tillämpliga på fastighetstransaktioner med försälningsdatum som börjar den 16 oktober 2023.

De nyinrättade reglerna kräver nu att det lägsta försäljningspriset på lagfarten måste vara minst 200 000 USD i turkiska lira. Bestämt av centralbankens valutakurs på den dag då lagfarten utfärdas. Detta innebär en ökning av kraven på uppehållstillstånd, är tillämpligt i hela landet och kommer att tillämpas strikt. Det är viktigt att notera att endast transaktioner som genomförs i turkiska lira kommer att anses giltiga för ansökningar om uppehållstillstånd.

En anmärkningsvärd ändring innebär att accepterandet av fastighetsvärderingsrapporter för lagfart som förvärvats den 16 oktober 2023 eller senare upphör. I stället blir det försäljningspris som anges på själva lagfarten den avgörande faktorn för ansökan. Detta lägger ansvaret på de sökande att se till att försäljningspriset på lagfarten uppfyller det föreskrivna minimumet på 200 000 USD i turkiska lira.

Ändringar gäller för alla applikationstyper

För att betona vikten av dessa nya uppehållstillståndsregler måste man notera att de gäller alla ansökningstyper. Inklusive initiala ansökningar, övergångsansökningar eller förlängningsansökningar. Följaktligen måste individer som vill få uppehållstillstånd genom fastighetsägande i Turkiet uppfylla kravet på lägsta försäljningspris, oavsett deras specifika omständigheter.

Dessutom påverkar dessa ändringar uteslutande fastigheter som förvärvats den 16 oktober 2023 eller senare. Om fastighetens förvärvsdatum är före detta datum, påverkar dessa nya regler inte din ansökan om uppehållstillstånd i Turkiet.

De som köpte fastigheter i Turkiet mellan 26 april 2022 och 16 oktober 2023 måste följa olika kriterier. I storstadsområden krävs ett försäljningspris på 75 000 USD, medan fastigheter i andra städer kräver ett försäljningspris på 50 000 USD. Dessutom behöver sökande till dessa fastigheter fortfarande lämna en fastighetsvärderingsrapport.

Dessa revideringar av kriterierna för förvärv av uppehållstillstånd genom fastighetsköp i Turkiet understryker regeringens åtagande att stärka fastighetsmarknaden och attrahera utländska investerare. Genom att genomföra höjningar av uppehållstillstånd och höja kravet på lägsta försäljningspris. Strävar regeringen efter att höja värdet på fastighetsinvesteringar i Turkiet och säkerställa att uppehållstillstånd uteslutande beviljas engagerade investerare.

Som utländsk investerare som är intresserad av att få ett uppehållstillstånd genom fastighetsägande i Turkiet är det absolut nödvändigt att hålla sig informerad om dessa förändringar och följa de uppdaterade reglerna. Kontakta oss gärna för mer information.

Jämför annonser

Jämför