Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Oberoende fastighetsskiften

Independent Parcels of Property

Last Updated on februari 9, 2024 by marie

Vad är en fristående fastighet? Vad menas med oberoende fastighetsskiften?

“Oberoende fastighetsskiften av fastigheter spelar en betydande roll i fastigheter och markägande. Viktiga detaljer om vad ett fristående skifte är och om ett hus kan byggas på denna mark är ämnen som behöver vara kända och tas upp i våra nyheter.”

Fastighetstermer är begrepp som man ofta möter i fastighetstransaktioner. Termer som ö (ada), kartblad (pafta) och tomt (parsel) används ofta i lagfarten. Matrikelförfarandena är ofta förvirrade. Specifikt för att skärpa in på det oberoende paketkonceptet, gräver den tillhandahållna informationen in i betydelsen av termer som ö, kartblad och tomt.

“VAD ÄR EN “PAFTA”? Vad är en “ADA” i ett oberoende skiftesdokument?

(Ada) är en term som ofta förekommer i fastighetshandlingar och matrikelförfaranden. Hela tomten som omges av särskilda vägar är vad denna term syftar på. Element som definierar ön inkluderar naturliga och konstgjorda barriärer som floder, gator, vägar, järnvägar, torg och mer. Öar, som vanligtvis används i stadsplanering, underlättar fastställandet av information om fastighetshandlingar.

Enligt en nyhetsartikel på milligazete.com.tr hänvisar ‘Pafta’ å andra sidan till kartor som ritats genom att mäta och minska storleken på landområden enligt tekniska procedurer. På kartan finns detaljerad information om tomten, dess användningsändamål, område, lagfart och andra uppgifter. Dessa kartor möjliggör visuell presentation av detaljerad information om marken.

“VAD ÄR ETT ‘PARCEL’?”

Skifte är en term som betecknar en bit mark. Beskrivet som ett separat och avgränsat område kan skiften tillhöra en individ, en organisation eller allmänheten. Som ett resultat av detta ger generaldirektoratet för fastighetsregister och fastighetsregisters TAKBIS-system tillgång till detaljerad information om skiften.

“VAD ÄR ETT “OBEROENDE PARCEL”?

Termen “oberoende” översätts till “bagimsiz” på turkiska. Ett fristående skifte är en fristående mark som tillhör en person. Det kan handla om olika ägarprofiler, allt från enskilda medborgare till företag och offentliga institutioner.

Termen “oberoende skifte” betyder att en lagfart registreras i endast en persons namn. När ett stycke mark anges som oberoende innebär det att lagfarten enbart ägs av en individ, och transaktioner som försäljning eller överlåtelse kräver endast två parters samtycke. På lagfarten representeras detta vanligtvis som ett förhållande på 1/1, vilket indikerar fullt ägande.

KAN ETT HEM BYGGAS PÅ EN SJÄLVSTÄNDIG PARCEL?

För att bygga ett hus på ett fristående tomt måste marken som är avsedd för byggande vara lämplig för bostadsbebyggelse. Om områdesbestämmelserna tillåter bostadsbyggande är det möjligt att bygga ett hus på en fristående tomt. Konstruktionen måste dock typiskt sett hålla sig till en angiven procentandel av den totala markytan.

Omvänt, när man strävar efter att etablera ett oberoende skifte innebär det första steget att tilldela en specifik del av ett befintligt stycke mark. Lokala styrelse- och planeringsmyndigheter övervakar och reglerar vanligtvis denna uppdelningsprocess. Oberoende skiften är vanligen utsedda för specifika ändamål, inklusive konstruktion eller jordbruk. Ägare av skiften åtnjuter flexibiliteten att utöva olika aktiviteter inom sitt angivna område, såsom att bygga strukturer eller engagera sig i jordbruksmetoder. Det är dock viktigt att betona att den avsedda markanvändningen kan variera beroende på det specifika skifte och lokala bestämmelser.

Jämför annonser

Jämför