Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Nya påföljder för lägenhetsbor

New Penalties for Apartment Residents

Last Updated on februari 21, 2024 by marie

Lär dig dina ljudnivåer: Nya påföljder för lägenhetsbor 2024!

OBS, hör upp alla lägenhetsbor! Är du trött på att ha att göra med bullriga grannar som stör din frid och lugn? Jo, bostadsrättslagen har något att säga om det, och det finns betydande nya påföljder för lägenhetsbor som inte följer bestämmelserna. Låt oss fördjupa oss i detaljerna om de nya påföljderna för att föra för mycket buller hemma 2024.

Förstå bostadsrättslagen: Bostadslagen betonar den ömsesidiga skyldigheten mellan grannar att inte störa varandra. Detta inkluderar bullerstörningar orsakade av hög musik, tv och telefonsamtal som överskrider de gränser som satts i flerbostadshus. Om du upplever att du störs av bullriga grannar finns det en tydlig åtgärd för att lösa problemet.

Påföljder för bullerstörningar: Från och med 2024 har påföljderna för att väsnas hemma definierats av kommunikén om administrativa böter som publicerades i den officiella tidningen den 28 december. Miljölagen förbjuder buller som går utöver specificerade standarder, vilket stör invånarnas lugn, lugn och fysiska och mentala hälsa.

Böterna för bullerbrott 2024 är följande:
  1. Bostäder som orsakar buller och vibrationer i strid med standarder: 7 667 turkiska liras
  2. Transportfordon: 23 155 turkiska lira
  3. Arbetsplatser och verkstäder: 77 372 turkiska lira
  4. Fabriker, byggarbetsplatser och nöjesbuller: 232 264 turkiska lira

Individer och organisationer måste följa dessa regler och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera buller i olika miljöer.

Regress för fortsatta bullerproblem: Om bullret kvarstår trots böter finns det ytterligare åtgärder du kan vidta. Du har möjlighet att vända dig till Fredsdomstolen och begära ett förbud mot din bullriga granne. Dessutom ger artikel 25 i bostadsrättslagen alla våningsägare befogenhet att gå samman och vidta rättsliga åtgärder mot den bullriga grannen om problemet kvarstår.

Det är viktigt att vara medveten om dina rättigheter och konsekvenserna av att skapa bullerstörningar inom flerbostadshus för att upprätthålla en lugn boendemiljö. Genom att följa dessa regler kan du vidta lämpliga åtgärder mot bullriga grannar och hjälpa till att främja en harmonisk gemenskap. Håll dig informerad, följ reglerna och njut av ett lugnare och bekvämare boende 2024!

Jämför annonser

Jämför