Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Skatteförmåner vid köp av egendom i Turkiet för europeiska medborgare

Tax Benefits

Last Updated on augusti 22, 2023 by marie

Turkiet har blivit en populär destination för utländska fastighetsköpare och belgiska investerare har visat ett stort intresse. Landets strategiska läge, rika kulturarv och blomstrande ekonomi gör det till ett attraktivt val för dem som vill investera i fastigheter. Förutom den lockande livsstilen och de olika landskapen finns det flera skatteförmåner som utländska köpare från Belgien och andra europeiska länder kan njuta av när de köper fastighet i Turkiet. Här är några av de möjliga fördelarna du kan dra nytta av:

Befrielse från mervärdesskatt (moms)

En av de viktigaste skattefördelarna för utländska köpare från Belgien är undantaget från mervärdesskatt (moms) vid köp av bostadsfastigheter. I Turkiet är momsen för närvarande satt till 8 % för bostadsfastigheter, vilket kan vara en betydande kostnad. Utländska investerare, inklusive de från Belgien, är dock befriade från att betala denna skatt, vilket gör ett fastighetsköp mer överkomligt.

Ingen reavinstskatt efter 5 år

Turkiet erbjuder en unik fördel för utländska köpare när det gäller kapitalvinstskatt. Om en fastighet innehas i minst fem år kommer eventuell vinst från försäljningen att vara befriad från kapitalvinstskatt. Detta incitament ger belgiska investerare en utmärkt möjlighet att investera i fastigheter på lång sikt, i vetskap om att de kan dra nytta av en skattefri vinst om de väljer att sälja fastigheten efter fem år.

Lägre fastighetsöverlåtelseskatt

Vid köp av fastighet i Turkiet är utländska köpare, inklusive belgare, föremål för en lägre fastighetsöverlåtelseskatt. Fastighetsöverlåtelseskatten är satt till 4 % för utländska investerare, vilket är betydligt lägre än i det egna landet. Denna betydande skillnad i överföringsskattesatser kan leda till betydande besparingar för utländska köpare.

Avtal om undvikande av dubbelbeskattning

Turkiet har upprättat avtal om undvikande av dubbelbeskattning (DTA) med flera länder, inklusive Belgien. Dessa avtal syftar till att förhindra att individer beskattas två gånger för samma inkomst i båda länderna. För belgiska investerare innebär detta att de kan undvika att betala skatt på sin fastighetsinkomst i både Belgien och Turkiet, vilket säkerställer ett rättvist och öppet skattesystem.

Arvsskattefördelar

I Turkiet är utländska köpare, inklusive de från Belgien, berättigade till vissa arvsskatteförmåner. I händelse av att fastighetsägaren går bort är arvsskattesatserna generellt sett lägre för utländska medborgare jämfört med turkiska medborgare. Denna aspekt ger en extra fördel för belgiska investerare som vill säkra sin egendom för framtida generationer.

Medborgarskap genom investeringsskattefördelar

Turkiet erbjuder ett snabbt medborgarskapsprogram för utländska investerare som köper fastigheter värda minst $400 000. Detta kan ge dig tillgång till olika förmåner. Som visumfria resor till mer än 100 länder, gratis utbildning, hälsovård och lägre skatter.

För belgiska investerare som söker en lukrativ möjlighet till fastighetsinvesteringar, erbjuder Turkiet ett tilltalande alternativ. Skatteförmåner som diskuterats ovan gör att köpa fastighet i Turkiet till ett ekonomiskt klokt beslut. Från momsbefrielse och lägre fastighetsöverlåtelseskatter till undvikande av reavinstskatt efter fem år. Dessa skattelättnader bidrar avsevärt till den totala lönsamheten och attraktiviteten för att investera i turkiska fastigheter. Dessutom erbjuder avtalen om undvikande av dubbelbeskattning och arvsskatteförmånerna ytterligare trygghet vid hantering av skatteärenden. När den turkiska fastighetsmarknaden fortsätter att växa kan utländska köpare från Belgien och andra europeiska länder med tillförsikt utforska denna spännande destination. Trygga i vetskapen om att de kan njuta av olika skatteförmåner samtidigt som de upplever Turkiets skönhet och kultur.

Jämför annonser

Jämför