Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Notarier – Ny fastighetsförsäljningslag

Noterler-Yeni Taşınmaz Satış Kanunu

Last Updated on augusti 18, 2023 by marie

Notarier – Ny fastighetsförsäljningslag

Fastighetförsäljning hos notarier är nu möjlig i Turkiet. Enligt ny lagstiftning får turkiska notarier nu hantera fastighetstransaktioner utöver att arbeta med fastighetsregisterkontor.

En viktig del av den turkiska ekonomin är fastighetsbranschen. Den står för cirka tre miljoner av de 15 miljoner transaktioner som Turkiets fastighetsregister hanterar årligen. Ändå har den ökade rörligheten för att köpa och sälja hus skapat schemaläggningsproblem och bromsat fastighetstransaktioner. En ny förordning som tillåter notarier att utfärda ansökningar om fastighetsförsäljning utöver fastighetsförsäljningskontrakt upprättades den 28 juni 2021 för att lösa detta problem. Startdatumet för detta är 1 juli 2023.

Notariernas roll i fastighetstransaktioner

Fastighetsregistret kommer att behöva samarbeta med notarier för att genomföra fastighetsförsäljningar enligt den nya lagen. Lagfartsregistreringsblanketter och andra nödvändiga papper kommer att göras tillgängliga för notarier via fastighetsregistrets informationssystem av Generaldirektoratet för fastighetsregistrering (TKGM). Tekniska förberedelser görs i fastighetsregistrets informationssystem så att notarier kan komma åt data (TAKBIS).

Försäljningskontraktet kommer att avslutas av notarierna när de har fastställt vem som enligt lag har rätt till fastigheten och fastställt att det inte finns några problem i vägen för försäljningen. Så snart parterna undertecknar köpekontraktet kommer notarien att lägga in det i registreringsinformationssystemet med hjälp av det journalnummer de får från systemet. När kontraktet har lagts in i systemet kommer fastighetsregistret att registrera fastigheten. Försäljningsavtalet och andra relevanta dokument kommer att bevaras fysiskt och föras in i systemet av notarien.

Notariernas skyldigheter

Eventuella skador som uppstår vid upprättandet av försäljningskontraktet ska vara notariens ansvar. Om staten betalar denna skada, kommer staten att kunna vända sig till vederbörande notarie, och domstolen där fastighetsregistret finns kommer att bemyndigas i de stämningar som ska väckas mot notarie.

Fördelarna med den nya förordningen

Den nya förordningen tar upp schemaläggningsfrågor på fastighetsverket samtidigt som den ger effektiva metoder för att genomföra fastighetsförsäljningar. Engagemanget av notarier kommer att förbättra säkerheten och säkerställa att det inte finns några juridiska hinder för fastighetsaffären. Framtida juridiska tvister och konflikter kommer att bli mindre sannolika som ett resultat.

En betydande utveckling i Turkiets fastighetsindustri är den nya lagen. Det tillåter notarier att hantera fastighetstransaktioner utöver fastighetsregistret. Det kommer att ge privatpersoner en praktisk metod att sälja fastigheter och minska möjligheten för juridiska frågor och tvister.

 

 

Jämför annonser

Jämför