Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Nya regler för prisvisning

New Price Display Regulations

Last Updated on januari 8, 2024 by marie

Nya regler för prisvisning medför ändringar i restauranger i hela Turkiet

Från och med den 1 januari 2024 har nya regler för prisvisning trätt i kraft i hela Turkiet, som kräver att restauranger, kaféer och bagerier ska visa prislistor tydligt vid sina entréer och bord. Initierad av handelsministeriet som svar på ökande klagomål om hemliga avgifter på räkningar, syftar denna förordning till att skydda konsumenternas rättigheter och främja transparenta prissättningsmetoder.

Svar i Alanya, Antalya

I det livliga distriktet Alanya, Antalya, har olika svar kommit från lokala matställen angående efterlevnad av direktivet. Vissa företag ställer stolt ut sina menyer vid entrédörrarna och betonar sitt engagemang för transparens och efterlevnad av förordningen. Å andra sidan kom några till korta, saknade synlig prisinformation, vilket ledde till förfrågningar om deras efterlevnadsstatus.

Varierad efterlevnad inför nyår

Mitt på nyårshelgen förblev flera företag stängda, medan större kedjor och kända varumärken redan hade visat menyer i en månad innan förordningens officiella tillämpning. Representanter från kompatibla anläggningar uttryckte nöjda med förordningen och bekräftade sitt engagemang för att främja rättvis och transparent prissättning för kunder.

Ofullständigt genomförande

Ett anmärkningsvärt antal restauranger, kaféer och bufféer har dock ännu inte genomfört den nya förordningen. Vissa förtydligade att de var i färd med att uppdatera priserna. När vi observerade bufféer märkte vi en variation i tillvägagångssätt, med vissa presenterade menyer direkt vid bord och andra valde utomhusvisningar.

Blandade kundåsikter

Kundernas åsikter om förordningen var blandade. Några uttryckte sitt godkännande och sa: “Vi är tvungna att kontrollera prislistan nuförtiden på grund av inkonsekvent prissättning. Vårt val av sittplatser är nu baserat på priser.” Omvänt rapporterade vissa företagsägare en betydande nedgång i försäljningen på nyårets första dag, vilket tillskrev denna nedgång till kundernas ökade priskänslighet. En restaurangägare uttryckte missnöje och noterade en drastisk minskning av affärsaktiviteten och sa: “Vår matplats borde vara livlig, men den är tom.”

Effekt och anpassning

Förordningens första inverkan har avslöjat ett spektrum av svar från både företag och kunder, vilket signalerar en övergångsfas i det lokala restauranglandskapet. Etableringar anpassar sig till de nya standarderna för transparent prissättning samtidigt som de navigerar efter konsumenternas förväntningar.

I detta föränderliga landskap fungerar förordningen som en katalysator för en mer transparent och konsumentvänlig matupplevelse. När företagen fortsätter att anpassa sig är det fortfarande oklart hur dessa förändringar kommer att forma den långsiktiga relationen mellan anläggningar och deras kunder.

Vanliga frågor

 1. Vad fick handelsministeriet att genomdriva den nya prisvisningsförordningen?
  • Förordningen initierades som ett svar på ökande klagomål om hemliga avgifter på räkningar.
 2. Hur reagerar företag i Alanya och Antalya på direktivet?
  • Svaren varierar, med vissa anläggningar som stolt visar menyer för att betona transparens, medan andra ännu inte har följt dem.
 3. Varför upplevde vissa företag en nedgång i försäljningen på det nya året första dagen?
  • Vissa företagsägare tillskriver nedgången kundernas ökade priskänslighet efter att den nya förordningen trätt i kraft.
 4. Hur implementerar bufféer den nya förordningen annorlunda??
  • Bufféer visar olika tillvägagångssätt, med vissa presenterar menyer direkt vid bord och andra väljer utomhusvisningar.
 5. Vilken är förordningens övergripande inverkan på det lokala restauranglandskapet?
  • Förordningen har utlöst ett spektrum av reaktioner, vilket signalerar en övergångsfas när anläggningar anpassar sig till nya standarder.

Nästa inlägg

KÖRKORT I TURKIET

Jämför annonser

Jämför