Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Fitch Ratings har uppgraderat Turkiet

Fitch Ratings has upgraded Turkey

Last Updated on mars 25, 2024 by marie

Turkiets ekonomiska förmögenheter ljusnar: Fitch Ratings har uppgraderat Turkiet med stramare penningpolitik

I en betydande händelseutveckling, där Fitch Ratings har uppgraderat Turkiet och dess långsiktiga emittent av utländsk valuta från “B” till “B+”. Denna upprevidering kommer som ett resultat av landets proaktiva hållning i penningpolitiken, som syftar till att tygla inflationstrycket.

Fitchs beslut understryker det växande förtroendet för Turkiets ekonomiska bana. Särskilt sedan den avgörande förändringen i politisk riktning inleddes redan i juni 2023. Byrån har inte bara uppgraderat betyget utan också reviderat landets utsikter från “stabila” till “positiva”, vilket signalerar optimism om framtidsutsikter.

Faktorer som påverkar uppgraderingen

En av de viktigaste drivkrafterna bakom denna uppgradering är den anmärkningsvärda lättnade inflationsförväntningarna i kombination med en minskning av externa likviditetsrisker. Denna positiva trend återspeglar en mer gynnsam miljö för extern finansiering. Som är förstärkt av högre reserver, minskade valutaskyddade insättningar och ett minskande bytesbalansunderskott.

Turkiets centralbank har spelat en avgörande roll i denna process och har implementerat stränga monetära åtgärder, inklusive betydande räntehöjningar på 3 650 räntepunkter sedan juni 2023. Dessutom har banken aktivt hanterat överskottslikviditet genom olika mekanismer såsom kassakrav, inlåningsauktioner och riktade kreditpolicyer.

Medan inflationen såg en topp och nådde en årstakt på 67 procent i februari, är Fitch fortfarande optimistisk om utsikterna. Byrån förutspår inflationen till i genomsnitt 58 procent för 2024, med en prognostiserad nedgång till 40 procent vid årsskiftet, om än fortfarande över centralbankens delmål på 36 procent.

Turkiets finansminister Mehmet Simsek tillskriver denna uppgradering av betyget till regeringens robusta ekonomiska program och dess engagemang för regelbaserad, förutsägbar politik. Han uttryckte förtroende för att fortsatta ansträngningar för makrofinansiell stabilitet, tillsammans med fokus på desinflation, minskat bytesbalansunderskott och budgetdisciplin, kommer att ytterligare förbättra Turkiets kreditvärdighet under de kommande månaderna.

Vanliga frågor

  • Varför uppgraderade Fitch Turkiets betyg?

Fitch uppgraderade Turkiets betyg på grund av landets genomförande av stramare penningpolitik, som syftar till att kontrollera inflationen. Detta drag återspeglar ökat förtroende för effektiviteten av de policyer som antagits sedan juni 2023.

  • Vilka är nyckelfaktorerna som driver Turkiets förbättrade ratingutsikter?

Turkiets förbättrade ratingutsikter drivs av flera faktorer. Lättnade inflationsförväntningar, dämpade externa likviditetsrisker, gynnsamma externa finansieringsvillkor, högre reserver, minskade valutaskyddade insättningar och ett minskat bytesbalansunderskott.

  • Hur har Turkiets centralbank bidragit till uppgraderingen av betyget?

Turkiets centralbank har spelat en betydande roll genom att strama åt de monetära förhållandena genom kraftiga räntehöjningar och hantera överskottslikviditet genom kassakrav, inlåningsauktioner och riktade kreditpolicyer. Dessa åtgärder har bidragit till att stabilisera ekonomin och minska inflationstrycket.

  • Hur ser inflationsutsikterna ut för Turkiet enligt Fitch?

Fitch förutspår en genomsnittlig inflation på 58 procent för 2024, med en beräknad nedgång till 40 procent vid årsskiftet. Det ligger dock kvar över centralbankens delmål på 36 procent. Trots detta behåller Fitch optimismen om Turkiets ekonomiska utsikter.

  • Hur ser den turkiska regeringen på uppgraderingen av betyget?

Turkiets finansminister Mehmet Simsek tillskriver uppgraderingen av betyget till regeringens robusta ekonomiska program och dess engagemang för regelbaserad, förutsägbar politik. Han uttrycker förtroende för att fortsatta ansträngningar för makrofinansiell stabilitet, desinflation, minskat bytesbalansunderskott och budgetdisciplin kommer att ytterligare förbättra Turkiets kreditvärdighet.

Jämför annonser

Jämför