Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Utländska investerare flockas tillbaka till Turkiet

Foreign Investors Flock Back to Turkey

Last Updated on maj 30, 2024 by marie

Utländska investerare flockas tillbaka till Turkiet: Vanguard ser möjligheter

Utländska investerare flockas tillbaka till Turkiet, ökar sitt engagemang i landet, med fokus på lokala obligationer och kreditswappar (CDS). Detta när landets penningpolitiska normalisering fortsätter att ta fart, enligt experter och analytiker.

För nästan ett år sedan godkände president Recep Tayyip Erdoğan betydande räntehöjningar för att ta itu med den skenande inflationen. Vilket markerar en betydande förändring från år av lös penningpolitik. Sedan juni förra året har centralbanken höjt sin styrränta med totalt 4 150 punkter. Under sitt senaste policymöte höll banken huvudräntan på 50 %, som väntat, samtidigt som den var försiktig med inflationsrisker.

Investerare återvänder aggressivt – inflödessiffrorna är imponerande”, säger Nick Eisinger, medchef för Emerging Markets Active Fixed Income på Vanguard, som förvaltar över 7 biljoner dollar i tillgångar. “Vi är hausse på den turkiska liran och lokala obligationer, om än blygsamt, och vi är ganska hausse på krediten”, tillade han och syftade på Turkiets hårdvalutaskuld.

En renässans för turkiska marknader

Analytiker på Citi upprepar detta sentiment och noterar att förändringen i politiken har stimulerat förnyat intresse för turkiska tillgångar. “Vi ser den nuvarande perioden som en renässans för turkiska marknader över lokala, externa, företagskredit- och aktiemarknader”, skrev Citis Luis Costa i ett meddelande till kunder.

Turkiska tillgångar har sett ett brett rally, med landets viktigaste aktieindex som stigit med mer än 46 % sedan början av året, drivet av en uppgång på cirka 80 % i banksektorn. Inhemska statsobligationer har gett en avkastning på över 4 % hittills i år. Vilket avsevärt överträffat det bredare JPMorgan GBI-EM Global Diversified-indexet, som har avkastat mindre än 1 %.

Efter en första våg av utländskt intresse i november, svalnade entusiasmen för turkiska obligationer men återuppväcktes efter en räntehöjning på 500 punkter i mars och lokalvalet den 31 mars.

Stabilisera liran

Turkiets skuld i hårdvaluta har avkastat 2,4 %, i linje med det bredare JPMorgan EMBI Global Diversified-index. Men under de senaste 12 månaderna var Turkiets avkastning 24,6 % – mer än dubbelt så mycket som det bredare indexet.

Även om liran har deprecierat med mer än 8% mot dollarn i år, har den stabiliserats sedan den nådde rekordlåg nivå i mitten av april. Vanguards Eisinger noterade att de monetära förhållandena nu är ganska snäva, med de-dollariseringsansträngningar på gång. “I reala termer apprecieras valutan, vilket är fördelaktigt eftersom det hjälper till att förankra inflationen”, sa han.

När det gäller aktier har Citi intagit en neutral hållning gentemot banker efter det betydande aktiemarknadsrallyt. Alparslan Çakar, ordförande för Turkish Banks Association, bekräftade banksektorns styrka, med hänvisning till låga räntenivåer för nödlidande lån och robust tillgångskvalitet.

När vi blickar framåt föreslog Eisinger att CDS – som används för att försäkra sig mot fallissemangsrisk – kan bli nästa stora handel för investerare. Turkiets femåriga CDS låg på 264 punkter på torsdagen, betydligt lägre än 673 bps för ett år sedan. “Turkiets CDS kan lätt sjunka till 225 om förutsättningarna är de rätta – det är en betydande handel”, säger Eisinger. “Att investera tungt i detta kan ge betydande avkastning om det lyckas.”

Jämför annonser

Jämför