Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiet uppnår rekordexportsiffror

Turkey Achieves Record Export Figures

Last Updated on januari 8, 2024 by marie

Turkiets ekonomiska triumf: Turkiet uppnår rekordexportsiffror

I ett betydelsefullt tillkännagivande förebådade Turkiets president Erdoğan en historisk prestation för Turkiets ekonomi. Han avslöjade en anmärkningsvärd ökning av exporten som nådde svindlande 255,8 miljarder USD, och påpekade att Turkiet uppnår rekordexportsiffror. Denna ökning på 0,6 procent från år till år sätter inte bara ett nytt rekord utan visar också på motståndskraften och styrkan i Turkiets ekonomiska landskap.

President Erdoğan började med att berömma näringslivets och exportörernas kollektiva ansträngningar, som mot alla odds arbetade outtröttligt för att marknadsföra turkiska produkter globalt. Trots att de står inför enorma globala utmaningar har deras engagemang spelat en avgörande roll för att uppnå denna milstolpe.

Strategisk betydelse och tillväxttrender

President Erdoğan betonade den strategiska betydelsen av Turkiets geografiska läge.  Och framhöll dess roll som ett centralt nav i den globala maktdynamiken. Han fortsatte med att understryka positiva trender i olika ekonomiska indikatorer, särskilt en anmärkningsvärd ökning på 14,7 procent av investeringar, vilket avsevärt bidrar till landets kontinuerliga tillväxttrend.

President Erdoğan tog upp åtagandet att minska inflationen till ensiffriga siffror och beskrev specifika åtgärder som vidtagits för att motverka inflation som utlösts av stigande globala priser. Detta återspeglar Turkiets proaktiva inställning till ekonomiska utmaningar och dess engagemang för att upprätthålla stabilitet.

Utöver det robusta resultatet inom varuhandeln, påpekade presidenten den positiva effekten på tjänstehandeln.Som nådde en historisk topp på 99,2 miljarder USD i tjänsteexport i oktober 2023. Denna diversifierade framgång befäster ytterligare Turkiets position som en mångfacetterad aktör i den globala världen marknadsföra.

Regionala utmaningar och diplomatisk finess

President Erdoğan erkände utmaningarna i regionen och lyfte fram Turkiets effektiva undvikande av intrassling i konflikter. Nationen har inte bara skyddat sina ekonomiska intressen utan har också främjat diplomatiska och handelsmässiga vinster. Trots externa ingripanden betonade presidenten de pågående ansträngningarna för att stärka relationerna med grannländerna och betonade en “win-win”-strategi.

President Erdoğan noterade stolt Turkiets ekonomiska motståndskraft. Trots globala kriser som covid-19-pandemin, Ryssland-Ukraina-kriget och störningar i leveranskedjan upprätthöll Turkiet en imponerande årlig tillväxttakt på 6 procent, vilket översteg världsgenomsnittet på 3,4 procent.

Ambitiösa mål för 2024

Med en blick mot framtiden tillkännagav president Erdoğan ambitiösa mål för 2024. Målet är att överstiga 375 miljarder USD i kombinerad export av varor och tjänster. Exportörer fick försäkran om fortsatt statligt stöd, med planer på att fördubbla budgeten som tilldelats exportincitament och införa nya stödpaket.

I ett betydande drag invigde presidenten Turkiets e-exportplattform. Detta digitala nav syftar till att underlätta interaktionen mellan turkiska exportörer och utländska importörer,  Som genom att utnyttja teknik för att utöka den globala räckvidden för turkiska produkter. Det markerar ett strategiskt steg framåt, som omfattar den digitala eran i internationell handel.

Turkiets rekordstora exportsiffror betyder inte bara ekonomisk framgång. Det belyser också nationens motståndskraft, strategiska vision och engagemang för att främja globala partnerskap. När Turkiet har siktet inställt på ambitiösa mål för framtiden, förblir det en formidabel aktör på den internationella handelsarenan som formar en väg för hållbar tillväxt och ekonomiskt välstånd.

Jämför annonser

Jämför