Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiets investeringskontor

Turkey's Investment Office

Last Updated on januari 8, 2024 by marie

Turkiets investeringskontor: banar väg för globala affärsföretag

Investeringskontoret för Republiken Turkiets presidentskap står som den officiella enheten som är dedikerad till att visa upp Turkiets investeringspotential för det globala näringslivet. Turkiets investeringskontor, som verkar under presidentens direkta ansvar, spelar en avgörande roll för att främja och stödja investeringar som bidrar till landets ekonomiska utveckling.

Mission och fokus

Investeringskontorets primära mål är att uppmuntra investeringar som leder till ekonomisk tillväxt i Turkiet. Det ger sitt stöd till högteknologiska, mervärdes- och jobbgenererande investeringar, och tillhandahåller underlättande och uppföljningstjänster genom hela investeringsprocessen.

Global närvaro och tjänster

Investeringskontoret, som är verksamt på en global skala, har ett nätverk av lokala konsulter placerade på nyckelplatser över hela världen. Dessa inkluderar Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Malaysia, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Sydkorea, Spanien, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Genom en one-stop-shop-strategi erbjuder investeringskontoret ett omfattande utbud av tjänster till investerare, vilket säkerställer att de uppnår optimala resultat från sina satsningar i Turkiet.

Flerspråkig hjälp

Investeringskontorets team av proffs är skickliga i olika språk, inklusive engelska, tyska, franska, italienska, spanska, arabiska, japanska och kinesiska. Denna flerspråkiga förmåga förbättrar kommunikationen och ger investerare omfattande stöd och förståelse under hela sitt engagemang.

Omfattande tjänster som erbjuds

Investeringskontoret arbetar på en helt konfidentiell basis, och blandar ett tillvägagångssätt från den privata sektorn med stöd från statliga organ. Dess kostnadsfria tjänster inkluderar:

  • Skräddarsydd rådgivning: Tailored guidance based on individual investor needs.
  • Samordning med intressenter: Säkerställ sömlöst samarbete med relevanta enheter.
  • Affärsfacilitering: Effektivisering av processer för effektiv verksamhet.
  • Stöd för platsval: Hjälpa till att identifiera optimala placeringar för investeringar.
  • Skräddarsydda delegationsbesök: Anpassade besök för att underlätta interaktioner.
  • Projektstart: Stöd under den kritiska fasen av projektstart.
  • Assistans för partnerskapsutveckling: Underlätta samarbeten för ömsesidig tillväxt.
  • Pågående stöd: Kontinuerlig assistans under hela investeringslivscykeln.

Fastighetsinvestering i Alanya

För dem som är intresserade av fastighetssektorn erbjuder Alanya övertygande möjligheter. Investeringskontoret tillhandahåller specialiserat stöd och insikter för fastighetsinvesteringar i denna pulserande region, vilket säkerställer att investerare fattar välgrundade beslut på denna blomstrande marknad.

Utländska direktinvesteringsstrategi (2023)

Investeringskontoret, i samarbete med offentliga och privata branschorganisationer, formulerade “Turkiets strategi för utländska direktinvesteringar (2023).” Publicerad i den officiella tidningen, syftar detta strategiska dokument till att öka Turkiets andel av kunskapsintensiva investeringar med högt mervärde. Skapa kvalitetsjobb och bibehålla en konkurrenskraftig regional position.

Strategin siktar på en andel på 1,5 procent av den globala FDI-marknaden till 2023. För att uppnå detta har investeringskontoret utarbetat 11 strategier och 72 åtgärder i samordning med intressenter över hela Turkiet.

Sammanfattningsvis fungerar Turkiets investeringskontor som en ledstjärna för globala investerare, och erbjuder skräddarsytt stöd, strategiska insikter och ett åtagande att främja ekonomisk tillväxt. Med en tydlig vision och en global räckvidd står investeringskontoret som en nyckelpartner för dem som söker lukrativa möjligheter på Turkiets dynamiska och blomstrande marknad.

Jämför annonser

Jämför