Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiet-Tysklands investeringskonferens

Last Updated on juni 24, 2024 by marie

Turkiet-Tysklands investeringskonferens belyser Turkiets konkurrensfördelar

Visa upp Turkiets investeringslandskap

Investeringskontoret var värd för Turkiet-Tysklands investeringskonferens med temat “Turkiet som investeringsdestination” på den turkiska ambassaden i Berlin. Evenemanget samlade företagsledare och offentliga tjänstemän från både Turkiet och Tyskland, vilket gav en värdefull plattform för att visa upp Turkiets dynamiska investeringslandskap. Denna konferens betonade hur Turkiet-Tysklands investeringskonferens lyfter fram Turkiets konkurrensfördelar.

Keynote-anförande av investeringskontorets ordförande

Ett centralt inslag på konferensen var anförandet av investeringskontorets ordförande A. Burak Dağlıoğlu, som karakteriserade Turkiet som en “tålig och snabbväxande ekonomi.” Dağlıoğlu presenterade Turkiet som ett stabilt och attraktivt alternativ för europeiska investerare, även inför globala ekonomiska utmaningar som fluktuerande energipriser, störningar i leveranskedjan, brist på arbetskraft och klimatförändringar.

Turkiets konkurrensfördelar

Under sitt tal betonade Dağlıoğlu Turkiets många värdeförslag. Han lyfte fram landets omfattande talangpool, sömlösa integration i globala värdekedjor, diversifierad produktionskapacitet och avancerad infrastruktur. Som alla erbjuder betydande konkurrensfördelar för internationella investerare. Han riktade en varm inbjudan till tyska företag att utnyttja dessa fördelar till ömsesidig nytta, och upprepade hur Turkiet-Tysklands investeringskonferens lyfter fram Turkiets konkurrensfördelar.

Stabilitet inom energi och handel

Dağlıoğlu betonade också stabiliteten i energipriserna i Turkiet, med stöd av dess olika energikällor och växande förnybar energiproduktion. Dessutom lyfte han fram fördelarna med tullfri handel som underlättas genom tullunionen, vilket förenklar investeringsprocessen.

Översikt över Turkiets ekonomi

Dağlıoğlu gav en överblick över Turkiets ekonomi och noterade dess robusta tillväxt, i genomsnitt 5,2 procent årligen under de senaste två decennierna. Han pekade på Turkiets motståndskraft och hänvisade till frånvaron av en bankkris under de senaste 20 åren och en anmärkningsvärt låg offentlig skuld i förhållande till BNP.

Strategiskt läge och makroekonomiska reformer

Dağlıoğlu diskuterade Turkiets industriella och logistiska styrkor och lyfte fram landets unika strategiska läge vid korsningen av Europa, Asien och Afrika. Han nämnde också pågående makroekonomiska reformer och en investerarvänlig miljö med tillgång till en marknad med 1,2 miljarder människor.

Starka bilaterala handelsförbindelser

Med den bilaterala handeln mellan Tyskland och Turkiet som nådde 50 miljarder USD, lyfte Dağlıoğlu fram de starka historiska och ekonomiska banden mellan de två länderna. Turkiet-Tysklands investeringskonferens belyser Turkiets konkurrensfördelar och befäster partnerskapet mellan dessa två ekonomiska kraftpaket.

Sammanfattningsvis lyfter Turkiet-Tysklands investeringskonferens fram Turkiets konkurrensfördelar och bekräftar dess position som en främsta investeringsdestination. Evenemanget underströk de starka ekonomiska banden mellan Turkiet och Tyskland, vilket uppmuntrade ytterligare samarbete och investeringar.

Jämför annonser

Jämför