Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkisk ekonomi växer med 5,7 % under första kvartalet 2024

Last Updated on juni 24, 2024 by marie

Turkisk ekonomi växer med 5,7 % under första kvartalet 2024: Imponerande ekonomisk prestation i början av 2024

Under det första kvartalet 2024 har turkisk ekonomi växt imponerande, med en betydande BNP-tillväxt på 5,7 %. Denna starka prestation, rapporterad av TurkStat och publicerad av The Investment Office, placerar Turkiet bland de snabbast växande ekonomierna globalt och överträffar många andra tillväxtmarknader.

Regeringens politik driver tillväxt

Finans- och finansminister Mehmet Şimşek lyfte fram landets framsteg. Han har noterat att den turkiska ekonomin växer på grund av rationell, förutsägbar och regelbaserad politik. Han betonade regeringens engagemang för långsiktig ekonomisk stabilitet och hållbar tillväxt.

Arbetslösheten är rekordlåg

En av de framstående prestationerna detta kvartal är minskningen av den säsongsrensade arbetslösheten till 8,7 %. Den lägsta på 44 kvartal. Denna betydande nedgång återspeglar framgången för regeringens politik som syftar till att främja sysselsättning och ekonomisk stabilitet.

Positiva utsikter för framtida tillväxt

Ser man framåt är Şimşek fortfarande optimistisk. Han räknar med att gynnsammare externa förhållanden och en måttlig inhemsk efterfrågan under andra halvåret kommer att stärka den externa nettoefterfrågan ytterligare. Det kommer att bidra positivt till den turkiska ekonomins tillväxt. Han beskrev att Turkiets ekonomiska program är strategiskt utformat för att stödja balanserad tillväxt. Samt minska bytesbalansunderskottet, öka investerarnas förtroende och förbättra de ekonomiska förväntningarna – allt avgörande för att upprätthålla låg inflation.

Engagemang för långsiktiga mål

När den turkiska ekonomin växer och strategisk politik fortsätter att genomföras ser framtiden lovande ut för hållbar ekonomisk tillväxt och stabilitet. Den turkiska regeringen är fortfarande dedikerad till att uppnå sina långsiktiga ekonomiska mål, som syftar till att säkerställa en välmående framtid för nationen.

Jämför annonser

Jämför