Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Projektet “Turismens århundrade”.

The "Century of Tourism" Project

Last Updated on juni 3, 2024 by marie

Expandera turismen året runt: Projektet “Turismens århundrade”.

Föreningen för turkiska resebyråer (TÜRSAB), i samarbete med ministeriet för kultur och turism, har lanserat ett ambitiöst initiativ kallat “Turismens århundrade”-projektet. Detta initiativ syftar till att förändra Turkiets turismlandskap genom att främja turism året runt och locka höginkomstbesökare till landet. Projektet ligger i linje med president Recep Tayyip Erdoğans vision att förbättra och diversifiera Turkiets turismutbud.

Projektmål och vision

Projektet “Century of Tourism” syftar till att främja året runt turism istället för att bara fokusera på högsäsong. TÜRSAB, med sitt stora nätverk av 15 000 resebyråer och 37 regionala representanter, kommer att fokusera på en region var fjärde månad. Detta strategiska tillvägagångssätt säkerställer att varje region får sin beskärda del av turismen, vilket främjar en mer balanserad fördelning av besökare över hela landet.

Huvudmål

Turism året runt

TÜRSABs ordförande Firuz Bağlıkaya betonade målet att sprida turismen under hela året.

Ordföranden lyfte fram Turkiets fördel gentemot sina konkurrenter. Och noterade att turister kan njuta av landets utbud under alla fyra årstider. Däremot är antalet turister som besöker Turkiet under lågtrafikmånaderna (januari, februari, mars, november och december) betydligt lägre än dess potential. Under dessa månader ser Turkiet 14,5 miljoner besökare, vilket utgör 29 % av det totala antalet besökare, jämfört med Spaniens 31,2 miljoner besökare under samma period.

Projektet syftar till att öka antalet turister som besöker Turkiet utanför den traditionella säsongen för havs-sand-sol, och därigenom maximera landets turismpotential under hela året.

Attrahera höginkomstturister

Ett annat primärt mål är att locka fler höginkomsttagare. Genom att fokusera på exklusiva turismerbjudanden och höja kvaliteten på tjänsterna strävar Turkiet efter att locka besökare som är villiga att spendera mer och därigenom öka den övergripande ekonomiska effekten av turism.

Regional fördelning av turister

För närvarande flockas majoriteten av turisterna till några hotspots, inklusive Istanbul, Antalya, Muğla och İzmir, som tillsammans tar emot 75 % av landets turister. Resterande 25 % är fördelade på andra regioner. Projektet “Century of Tourism” syftar till att främja mindre kända destinationer för en mer rättvis spridning av turismfördelar

Genomförandestrategi

Regionalt fokus

För att uppnå dessa mål kommer TÜRSAB att implementera en roterande fokusstrategi, som koncentrerar sig på en annan region var fjärde månad. Detta tillvägagångssätt möjliggör riktade marknadsförings- och utvecklingsinsatser, vilket säkerställer att varje regions unika attraktioner och erbjudanden lyfts fram.

Förbättra turisminfrastruktur

Investeringar kommer att göras för att förbättra turisminfrastrukturen över hela landet. Detta inkluderar att utveckla nya attraktioner, förbättra transportförbindelser och förbättra kvaliteten på boende och tjänster.

Marknadsföring 

Turkiet kommer att lansera en omfattande marknadsförings- och reklamkampanj. Detta kommer att involvera inhemska och internationella insatser, med användning av digital marknadsföring, sociala medier och traditionella medier för att nå potentiella turister.

Förväntad effekt

Extending the tourism season and attracting high-income visitors to boost tourism revenues and contribute to the country’s economic growth. Moreover, the regional focus will help in the development of lesser-known areas, promoting balanced economic development across the country.

Projektet “Century of Tourism” representerar ett djärvt och framåttänkande för att utveckla Turkiets turistindustri. Genom att främja turism året runt och attrahera höginkomstbesökare strävar TÜRSAB efter att frigöra Turkiets fulla turismpotential. Detta initiativ lovar att förändra turismlandskapet och säkerställa att varje region drar nytta av de ekonomiska möjligheter turismen ger. När Turkiet går in i sitt andra århundrade visar projektet “Century of Tourism” landets engagemang för tillväxt och innovation.

Jämför annonser

Jämför