Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Skatter

Emlak Gelir Vergisi

Last Updated on september 4, 2023 by marie

Hyresintäkter

Individers nettohyresintäkter är skattepliktiga till progressiva skattesatser. Upp till ett visst belopp är dock fritt från skatter om fastigheten hyrs ut som bostad..

Antingen engångsbeloppsmetoden eller den faktiska avdragsmetoden kan användas för att räkna ut nettohyresintäkter.

  • Den faktiska avdragsmetoden drar av faktiska kostnader från bruttohyresintäkterna, inklusive de för belysning, värme, vatten, administrativa kostnader, försäkringskostnader, skatter och avgifter, räntekostnader, avskrivningskostnader och reparationskostnader. För intäkter från byggnadsarrenden är 5 % av anskaffningsutgiften även avdragsgill inom fem år. För att beräkna sin beskattningsbara inkomst med hjälp av engångsbeloppsmetoden kan skattskyldiga dra av 25 % av sin bruttoinkomst. Skattebetalarna kan inte heller byta tillbaka till det faktiska utgiftsavdraget förrän det har gått två år efter att de valt att använda engångsbeloppsmetoden.

Kapitalvinstskatt

Om innehavstiden överstiger fem år undantas kapitalvinst vid försäljning av fast egendom från inkomstskatten (fyra år om fastigheten köpts före den 1 januari 2007).

Normala inkomstbeskattningssatser gäller för fastigheter som ägs i mindre än fem år, eller fyra år om de köpts före den 1 januari 2007. Förvärvskostnaderna (med förbehåll för inflationsjustering) dras av från försäljningspriset för att fastställa den skattepliktiga vinsten.

Mervärdesskatt (moms)

I Turkiet finns det ingen moms på att hyra ut fastigheter.

Utom för bostäder med en total yta på 150 kvadratmeter som är belagda med 1 % moms. Det tas ingen moms vid försäljning av fastigheter av personer som inte är fastighetsmäklare.

Fastighetsskatt

Turkiska fastigheter är föremål för en kommunal skatt som kallas fastighetsskatt (mark och byggnader). Klassificeringen av fastigheten bestämmer tillämplig skattesats.

Mark och bostadsfastigheter beskattas med 0,1 % av sitt värde. Skattesatsen är 0,1 % för alla typer av mark, 0,2 % för konstruktioner och 0,3 % för byggarbetsplatser eller obebyggd mark avsatt för byggande.

 

 

Jämför annonser

Jämför