Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Ändringar av lagfart

Title Deed Changes

Last Updated on augusti 18, 2023 by marie

Ändringar av lagfart för utlänningar

Tidigare var utlänningar som ville köpa egendom i Turkiet tvungna att få godkännande från militära enheter för att få sin lagfart (Tapu). En lag som antogs den 8 oktober 2013 eliminerade dock behovet av detta godkännande. Det räcker att andra lägenheter i samma byggnad eller tomt hade godkänts. Fastigheter som ligger på ej godkända tomter kräver dock fortfarande militärt tillstånd. Godkännandeprocessen, som tar sex veckor, innebär en utvärdering av fastighetens läge och närhet till militära och nationella säkerhetszoner. Processen för ändringar av lagfart går nu mycket snabbare. Det finns ingen skillnad mellan turkiska medborgare och utländska personer när det gäller köpprocessen för fastighetsregistrering och fastighetsregistrering. För närvarande kan medborgare från 184 länder förvärva fastigheter i Turkiet.

Nya ändringar

I december 2017 effektiviserades den militära tillståndsprocessen genom utfärdandet av ett cirkulär. Den turkiska generalstaben, ministeriet för nationellt försvar, ministeriet för miljö och urbanisering, generaldirektoratet för fastighetsregister och fastighetsregister och utrikesdepartementet undertecknade ett protokoll för att förenkla den utländska försäljningsprocessen. Cirkuläret fastställde alla militära restriktioner och nationella säkerhetszoner i Turkiet. Som sedan registrerades i fastighetsregistret för att tydligt identifiera områden som antingen var tillåtna eller förbjudna att köpa. Detta innebär att utländska köpare nu kan få sin lagfart snabbare från lagfartskontoret (Tapu Matrikelkontor). Detta minskar väntetiden från 1-2 månader till bara några dagar, eftersom godkännande för varje transaktion nu registreras hos Generaldirektoratet för fastighetsregister.

För ytterligare information, kontakta oss på WhatsApp på +90 532 777 4 777 eller någon av våra fastighetsmäklare på vår webbplats. Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar med ditt föredragna språk eller modersmål.

 

Jämför annonser

Jämför