Property in Alanya. Ideal Estates, +90 532 777 4 777

Turkiets ekonomiska renässans ur JP Morgans perspektiv

Turkey's Economic Renaissance from JP Morgans Perspective

Last Updated on januari 30, 2024 by marie

Turkiets ekonomiska renässans ur JP Morgans perspektiv

I ett nyligen genomfört investerarmöte som arrangerats av JP Morgan, kastade Stefan Weiler, chefen för Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika (CEEMEA) skuldkapitalmarknader, ljus över det växande intresset från den globala investerargemenskapen i Turkiet. Förändringen i sentimentet tillskrivs betydande förändringar i den makroekonomiska politiken och en anmärkningsvärd förändring av marknadens syn på landet. Låt oss ta en djupgående titt på Turkiets ekonomiska renässans ur JP Morgans perspektiv och utsikterna för den ekonomiska framtiden och regeringens politik.

Sedan utnämningen av ett nytt ekonomiskt team efter valet i maj förra året har det skett en märkbar förändring i utsikterna för turkiska tillgångar bland investerare, kapitalförvaltare och analytiker. Detta positiva sentiment är kopplat till Turkiets övergång till konventionell penning- och finanspolitik. Vilket har bidragit till en övergripande förbättring av marknadens förtroende.

Weiler lyfte fram de betydande förändringarna i marknadssentimentet sedan valet, och det ekonomiska teamet skapade trovärdighet i policyjusteringarna. Trots att Turkiet för närvarande har ett B-betyg från stora byråer, finns det optimism och förväntan på potentiella uppgraderingar. Som där marknaden redan prissätter förbättringar jämförbara med en BB-kreditbetyg.

Turkiets kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitut som Fitch, S&P Global och Moody’s har reviderat sina utsikter för Turkiet till positiva, med hänvisning till en avgörande förändring av den ekonomiska politiken, särskilt en återgång till ortodox penningpolitik.

Weiler betonade potentialen för uppgraderingar i år, även om investeringsavkastningen kan ta tid. Han diskuterade de positiva effekterna av förändringar i den ekonomiska politiken under investerarmötet, där turkiska tjänstemän beskrev effekterna och framtida förväntningar.

Samtidigt som Weiler erkände ett tidvattenskifte med en betydande del av investerargemenskapen som återigen engagerar sig med Turkiet, noterade Weiler att inte alla investerare är tillbaka, med viss försiktighet tills de observerar att mer tid går.

Weiler föreslog att Republiken Turkiets centralbank (CBRT) skulle fortsätta att vägleda marknaden, möjligen genom fortsatta räntehöjningar för att bekämpa inflationen. Trots förväntningar på en räntehöjning antydde Weiler att marknaden kan kännas nära sin topp.

Optimism om Turkiets emission uttrycktes av Weiler, som förutspådde ett rekordår i totala emissioner, inklusive företags- och statsobligationer. Han förväntade sig att överträffa det tidigare rekordet på 20 miljarder dollar. Och med en personlig syn på att förvänta sig 25 miljarder dollar eller mer i emissioner i år.

Navigera i utmaningar och projicera tillväxt

Weiler noterade framstegen med att uppnå en positiv realränta, vilket bidrog till ökade inflöden till den lokala kurvan. Stora värdepappersföretag som Vanguard och Pimco har återigen engagerat sig med Turkiets obligationsmarknad efter förändringen i makroekonomisk politik.

Förutom dessa stora värdepappersföretag nämnde Weiler att även andra framstående investerare har börjat visa intresse för Turkiet. CBRT:s genomförande av en rejäl höjning på 650 punkter i juni, vilket markerar det första steget på 27 månader, spelade en avgörande roll för att förnya investerarnas intresse.

Sedan dess har CBRT fortsatt sin aggressiva politik och höjt styrräntan med totalt 3 400 punkter till 42,5 %. Centralbankens engagemang för att bekämpa inflationen och upprätthålla en positiv realränta har gett positiv resonans hos investerarna.

Weiler erkände Turkiets ekonomiska utmaningar, såsom inflation över 60 % och räntor på 42,5 %. Han betonade dock den positiva vägen i att ta itu med dessa utmaningar och uttryckte förtroende för Turkiets förmåga att locka fler inflöden till sin lokala kurva.

Det kommande räntebeslutet från CBRT var en diskussionspunkt, där ekonomer uppskattade en potentiell höjning med 250 punkter till 45 %. Weiler noterade att även om marknaden förväntar sig ytterligare höjningar, finns det en allmän känsla av att toppen kan närma sig.

Weiler avslutade intervjun med att måla upp en optimistisk bild av Turkiets ekonomiska utsikter. Han förväntar sig ett rekordår vad gäller emissioner och ett fortsatt återengagemang av investerarsamhället. Trots befintliga utmaningar har de avgörande förändringarna i den ekonomiska politiken och engagemanget för finanspolitisk disciplin lagt grunden för Turkiets potentiella återgång till investeringsklassad status inom överskådlig framtid.

Jämför annonser

Jämför